Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Konuşma Bozukluğu Olan Çocuklarda Psikolojik Problemler
 

Konuşma Bozukluğu Olan Çocuklarda Psikolojik Problemler

Şenocak F., Özek H., Dönmez A.

İnsan sosyal bir varlıktır. Anlamak ve kendini anlatabilmek ihtiyacındadır. Bu da ancak konuşma ile olur. Konuşma işitme olmadan gelişemeyeceği gibi işitme de konuşma olmadan gelişemez. Bu iki özellikle birbirini etkileyerek insanların bulundukları topluma has, fonetik özelliklere sahip seslerle, kendisi ve çevresi ile dengeli komunikasyon kurmasını sağlar. Konuşmanın sağlıklı olabilmesi için düşüncesini aktarmak isteyen kişinin bilincinin mental fonksiyonlarını ve konuşma merkezlerinin sağlam olması ve artikülasyonu sağlayan periferik sistemlerinde herhangi bir defekt bulunmaması ve konuşmanın algılanması fonksiyonunda herhangi bir akşama olmaması gereklidir. Konuşma bozukluğu organik kusurlardan kaynaklandığı gibi şahsiyet faktörleri ve sosyal çevrenin etkisi ile de ortaya çıkabilir. Bir çocuğun temel gelişme aşamalarından kolayca geçip gelişebilmesi ailesiyle arasındaki duygusal güvenin tam tehlikeye düşüren bilinçsiz davranışlarda bulunanlarına sıklıkla rastlanır. Ailelerin çocuğun hazır olma seviyesini ve olgunluk durumunu gözönüne almadan konuşturmak için aşırı zorlamaları sonucu çocukta güven duygusu kaybolur, özür büsbütün yerleşir. Konuşmaları geciken çocukların annelerinin uyumlarının bozuk, nevrotik, rijit, perfeksiyonist, aşırı koruyucu ve kısıtlayıcı olduğu kabul edilmiştir. Bu araştırmada konuşma bozukluğu şikâyeti ile kliniğimize başvuran çocukların annelerine cornel index şahsiyet testi uygulanarak sonuçlar kontrol grubuyla karşılaştırılmıştır. Cornel index sonuçlarına göre hasta anneleri ve kontrol grubunu karşılaştırdığımızda semptomların şu şekilde dağıldıklarını gördük. Çevreye intibaksızlık ve endişe hasta annelerde % 36, kontrol grubunda % 16, depressif araz hasta annelerinde % 34, kontrol grubunda % 8, nevrosite ve anksiete hasta annelerinde % 32, kontrol grubunda % 6, korku reaksiyonları hasta annelerinde % 6, kontrol grubunda % 8, hipokondri ve asteni hasta annelerinde % 14, kontrol grubunda % 4, nevrotik menşeli mide bağırsak bozukluğu hasta annelerinde % 8, kontrol grubunda da % 6, psikosomatik bozukluk hasta annelerinde % 12, kontrol grubunda % 8, psikosomatik sendrom hasta annelerinde % 4, kontrol grubunda % 2 görülmüştür. Hasta annelerinde nevrotik araz % 62, kontrol grubunda % 37 olarak tesbit edilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/ 70

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale