Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Vestibüler Nörinitte Tanı Sorunları
 

Vestibüler Nörinitte Tanı Sorunları

Altuğ T., Sarıkahya İ.

Vestibüler nörinit, vestibüler sinirin gizli dejeneratif bir nöropatisidir. Klinik belirtileri, genellikle bir veya bazen uzun aralıklarla birkaç kez oldukça uzun süreli olarak ortaya çıkan ciddi vertigo nöbetleri veya buna eşlik eden sürekli denge bozukluğundan oluşur. Vestibüler sinirlerde meydana gelen atrofik değişikler, vestibüler testlerde patolojik sonuçlar elde etmeye yeterlidir. Ancak işitme fonksiyonları yönünden hiçbir patolojik özellik saptanmaz. Bu patolojiyi ilk defa 1909'da Rutin klinik olarak tanımlamıştır. Bugün kesin olarak, bu hastalığın bir periferik vestibüler sistem bozukluğu olduğu, bunun yanında hiçbir işitme kaybı ve merkezi sinir sistemi patolojisi bulunmadığı herkes tarafından kabul edilmiştir. Özet olarak tanı kriterlerini ve özeliklerini şu şekilde tanımlayabilir. Genellikle orta yaşlı kişilerde ortaya çıkar, işitme kaybı yapmayan tek taraflı ani vestibüler kayıp oluşturur, vertigo nöbetleri tek ve uzun sürelidir. Hasta taraf kulağında kalorik test yanıtlarında azalma saptanır ve 6 ay içinde bütün semptomlar azalır ve bütünüyle ortadan kalkar. Bugün büyük bir çoğunluk bu patolojinin ortaya çıkışında bir üst solunum yolu enfeksiyonunun sorumluluğunu ve varlığını kabul etmiştir. Hastalığın etiolojisine yaklaşmak için yapılan histopatolojik çalışmalar bu vakalarda yine virüs enfeksiyonunu ön plana çıkarmaktadır. Ayrıca tanı yönünden ele alınabilecek diğer patojleri ve özelliklerini de şu şekilde tanımlayabilir. Yalnız vestibüler belirtiler gösteren Meniere'in başlangıç dönemeri vestibüler nörinitle karışabilir. Vestibüler nörinomda ise vertigo, büyük bir sıklıkla kendisine eşlik eden bir işitme kaybı ile görülür. Burada vertigo vestibüler nörinitte olduğu gibi tek ve uzun bir nöbet şeklinde ortaya çıkmaz, daha ziyade hafif ve süreklidir. Ancak bazı vakalarda kompütarize tomografi ve politomografi veya posteriör fossa miyelografisi ayırıcı tanı için gerekli olabilir. Yuvarlak veya oval pencerenin spontan fistüllerinin de ayırıcı tanıda belirtilmesinde yarar vardır. Bunların yanında bazı nörolojik hastalıkların belirtileri de vestibüler nörünütü andırabilir. Histopatolojik araştırmalarla vestibüler nörinitin etiolojisinde bir noktaya varmak isteyen birçok yazar henüz kesin bir uyum birliği sağlayamamıştır. Etyolojik nedeni kesinlik kazanmamış olan bu hastalığın tanısı iyi bir anamnez ve titiz bir klinik vestibüler muayene gerektirmektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/75

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale