Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Kemik Zinciri Kopukluklarının Tanısında Timpanometri
 

Kemik Zinciri Kopukluklarının Tanısında Timpanometri

Şenocak F., Enver Ö.

Kemikcik zinciri kopuğu olan olgulardan elde edilen farklı timpanogram tiplerinin, impedans ünitesinde kullandığımız prop tonun frekansı ile ilgili olduğu gözlenmektedir. Her timpanogramda üç değişik prop ton frekansı kullanılmıştır: 220, 625 ve 800 Hz. 800 Hz prop ton frekansı kullanılan olguların tümünde, 625 Hz kullanılan olguların ise çoğunluğunda belirgin özelliği olan timlapnogramlar elde edilir. 220 Hz kullanıldığında ise hiçbir özellik saptanmaz. Kemikçik zinciri kopukluğu olan olgularda ayırıcı tanı için 800 Hz prop ton frekansı kullanılması tavsiye edilmektedir. Kondüktif odituvar lezyonların klinik olarak ayırıcı tanısında timpanometri çok gözde bir tekniktir. Timpanometride üç ayrı işlem yapılabilmektedir. İmpedans odyometri, orta kulak kas refleksi ve statik akustik impedans ölçümü. Timpanometri, hava geçmeyecek şekilde kapatılmış kulak kanalında, muhtelif basınç değişiklikleri esnasında timpanim membranın komplansi veya mobilitesini tayin eden bir tekniktir. Bu test, kulak zarı mobilitesi yanı sıra, kemikçik zincirinin durumu, orta kulak hava yastığı ve orta kulak hava basıncı hakkında da önemli bilgiler vermektedir. Eski yayınlarda en azından 5 basınç - komplians işlevi tanımlanmıştır. Tip A timpanogram normal işiten şahıslarda, stopedyal otosklerozda, orta kulak patolojisi olmayan saf sensörinöral işitme kayıplarında veya stapes fiksasyonu gösteren mikst tip işitme kayıplarında görülür. Tip B timpanogram kulak zarı kompliansını timpanogram tuba östaki fonksiyonunun bozulduğu durumlarda ortaya çıkan orta kulakta negatif basınç durumunu göstermektedir. Maksimum komplians veya minimum impedansın durumu orta kulaktaki hava basıncının durumunu gösterir. Tip D timpanogram normal işiten veya nedbeli, atrofik veya aşırı mobil kulak zarı ile beraber olan saf sensörinöral işitme kayıplı olgularda görülür. Kondüktif kulak patolojisi olması şart değildir. Tip E timpanogram ise kemikçik zinciri kopukluğu olan olgularda görülür. Kondüktif lezyonların ayırıcı tanısında timpanometri şüphesiz son derece değerli bir araçtır. Bütün potansiyelin realize edilmesinden önce bazı konularda uzlaşmak gerekmektedir. Genel kanıya göre, kemikçik zinciri kopukluklarının tanısında prop tonun frekansı, timpanogram tipinin oluşmasında çok büyük etkendir. Ve böyle olgularda prop tonun frekansı 800 Hz olmalıdır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl. )/76

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale