Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Otoskleroz Tanısında Objektif Odyometri Metodları
 

Otoskleroz Tanısında Objektif Odyometri Metodları

Cevanşir B., Akmandil A., Kösemen H., Biliciler N., Kıyak E., Başerer N.

Bu yazı 5 kaynaktan faydalanarak hazırlanmıştır. Günümüzde özellikle otoskleroz tanısında objektif metodlar oldukça büyük önem taşımaktadır. Özellikle objektif metod olan impedans odyometrisi gerek statik kompliens, gerek rölatif kompliens, gerekse akustik refleks ile otoskleroz tanısına kesine yakın açıklık getiriken preoperatif taban hakkında fikir dahi verebilmektedir. Otosklerozda genellikle Tip As timpanogram tipiktir. Tek taraflı otosklerozlarda patolojik tarafta Ferger'in vertikal paterni görülür. Bu patern 30 dB üzerindeki diğer orta kulak tipi işitme kayıplarında da görülebilir. Otosklerozda Art daima negatiftir. Sadece Otosklerozda ve derin işitme kayıplarında görülen mekanik akustik effekt tipik bulgudur. 95 dB SPL üzerindeki stimüluslarda frekansa bağlı olmaksızın ipsilateral reflekslerde latans olmayan bir sala vurum görülmektedir. Mekanik akustik efekt adı verilen bu latanssız sala vurum muhtemelen yüksek ses basınç seviyelerinde ses yayılma alanını lineer olmaması nedeniyle oluşmaktadır. Kliniğimizde bu olayı araştırdık. Normal işitmesi olan bir olguya 95, 100, 105, 110 dB PL'de 1 KHz pürton stimülus verdik. Kontrlateral refleks kayıtlarında bir özellik görülmezken ipsilateral refleks kayıtarında SPL şiddet artışı ile orantılı önce sala (aşağıya küçük amplitütlü vurular) saptadık. İpsilateral reaksiyonun bir davranışına herhalde reflektuar impedans değişikliklerine eklenen bir effekt yardımı ile açıklık kazandırmak mümkün olacaktır. Bu durumda ipsilateral ölçümler esnasında zarda mekanik olarak prop tona kıyasla yüksek uyarı tonu vasıtasıyla impedans değişikliği oluşmaktadır. Total işitme kayıplı ve otosklerozlu bazı olgularda bu tür değişikler görülmüştür. Refleks eşiğinin 100 dB SPL üzerinde olduğu zaman biyolojik effekt ile m.a.e. birbiri üzerine eklenmekte ve birbirlerini gölgelemektedirler. Mekanik akustik effektin amplitüdü frekansa değil SPL'ye bağlıdır. Bu fenomeni Terkildsen'in on-off reaksiyonu ile karıştırmamak gereklidir. Tek taraflı otosklerozlarda sağlam tarafta henüz hava kemik yolu ayrıklığı belirmeden otoskleroz habercisi olarak üzellenir. Kliniğimizde yapmış olduğumuz bir araştırmada otosklerozda m.a.e. oranını 47 olguda % 25.54 olarak bulduk. Statik, rölatif kompliens ölçümleri ART ve m.a.e. otoskleroz tanısında objektif impedans odyometri bulgularıdır. Verileri kesine yakındır. Ancak söz konusu metodların tümü bir arada mütalâa edilmelidir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/ 77

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale