Koklear Otoskleroz

Şenocak F., Devranoğlu İ.

Bu bildiri 3 sayfa, 4 şekil ve 6 kaynaktan oluşmuştur. Saf koklear otoskleroz genellikle bilateral ve simetrik ilerleyici sensörinöral işitme kaybı ile karakterizedir. İlerleme genelllikle yavaştır. Yüksek tonlar, alçak tonlardan daha fazla tutulur. Vestibüler otosklerozis, labirenter otosklerozis adı de verilen ve koklea endostiumunun tutulması olan koklear otoskleroz olgularının % 12'sinde klasik bulgular bulunabildiği bildirilmiştir. Histolojik olarak ileri derecedeki labirent otosklerozunda, spiral ligament değişiklikleri, stria vaskülaris ve kapiller perilenf sistemindeki düşme ve kayıplarla ilgilidir. Bunun sonucunda metabolik artıkların koklear sıvılar içinde konsantrasyonlarının artması ve bunların etkili bir şekilde emilememesi olarak düşünülmektedir. Bu baziller membranın suspansiyon mekanizmasını ve mobilitesini kaydetmesiyle sonuçlanabilir. Koklear otosklerozda spiral ligamenti etkileyen patolojik değişiklikler: 1 - Stria vaskülaris arkasında spiral ligamentteki kapiller ve perikapiller boşlukların kaybı. 2 - Kemik yüzeyinden, spiral ligamenti ayıran yumuşak doku endosteumunun kalınlığının artması ile koklear kapsülün erozyon veya rezorbsiyonu. Koklear otosklerozunu, sensorinöral sağırlığı, iç kulak sıvılarının kompozisyonunu değiştirerek veya aynı zamanda koklea kan akımını bozarak veya birlikte oluşturduğu kabul edilir. Otosklerotik odaktan kalkan toksik maddelerin koklear sıvılara ulaşarak degenerasyona yol açtığı spekülasyonu vardır. Aynı zamanda damarlanmanın azalması ve emilimin azalmasıyla metabolik artıkların konsantrasyonu artarak kokleada değişikliğe yol açabilirler. Koleman ve Linthicum baziller membranın suspansiyon mekanizmasının gevşemesinin sensorinöra işitme kaybına yol açabileceğini belirtmişlerdir. Radyoloji tanıya yardımcı olabilir. Shambaugh, otoskleroz tanısında labirent kapsülün radyolojik incelemesinin tomografik metodla yapılmasının faydalı olacağını bildirmiştir. Kolomychenco ve Kenig Stenvers pozisyonunun modifiye şeklinin otoskleroz tanısında kullandılar. Bu metodla 310 pencere otosklerozunun 185'inde (% 60) tanı koymuşlardır. Barta ve Vinclik lineer tomografiyle Shosse kIII pozisyonunun koklear otosklerozu en iyi belirttiğini iddia ettiler. Koklear otosklerozun florürü az bölgelerde çok görülmesi tedavide florür tuzlarını kullanılmasına yol açmıştır. Tedavi sonuçları hakkında kesin bilgiler yoktur.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/78-79

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale