Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Östaki Tüpü Patolojilerinde Tanı Sorunları
 

Östaki Tüpü Patolojilerinde Tanı Sorunları

Cemiloğlu R., Ketenci İ., Kürtüncü M.

Bu makale 7 sayfa ve 16 kaynaktan oluşmaktadır. Bu makalede östaki tüpünün patolojilerinde tanı yöntemleri ve bazı yazarların görüşleri araştırılmaktadır. Bir çok klinikte östaki tüpü fonksiyonlarını inceleyecek alet yetersizliği nedeniyle halen tanıda zorluklar mevcuttur. Östaki tüpü disfonksiyonları otitiz medianın patogenezinde çok önemli bir faktördür. Tüpün orta kulak ve mastoid hücre sistemi ile olan yakın ilişkileri sebebiyle, fonksiyonlarında meydana gelebilecek patolojiler önem arzetmektedir. Östaki tüpünün kuytu bir yerde bulunması nedeniyle klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi oldukça zordur. Bu sebepten fonksiyonu iyi değerlendirilemez ve pek çok klinisyenin tüp fonksiyonlarını değerlendirecek imkânları da yoktur. Östaki tüpünün fizyolojisini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 1 - Basıncın eşitleştirilmesi, 2 - Ventilasyon, 3 - Drenaj, 4 - Assandan enfeksiyonlara karşı biyokimyasül ve mekanik engel. Östaki tüpünü etkileyen faktörleri ise: 1 - Tubal ve peritubal venöz sistemde hidrostatik basınç, 2 - Adenoid hipertrofisi ile tubal orifislerin tıkanması, 3 - Enfeksiyon veya allerjik bir nedenle mukozada ödem ya da enflamasyon meydana gelerek tüpün tıkanması, 4 - Tubal mucosilier sistem veya lenfatik drenajın fonksiyonel bütünlüğünün bozulması, 5 - Östaki tüpünün açılma mekanizmesındaki bozukluk. Östaki patolojilerinde tanı: - Otoskopi - Nazofarengoskopi, - Auscultation, - Drenaj yöntemi, - Pnomofon metodu, - Timpanometri, - Toynbee testi. Östaki tüpünün fonksiyonlarını ölçülmesi orta kulak hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavisi yönünden önemlidir. Modern teknolojini ilerlemesiyle, tubal fonksiyonların araştırılmasında da gelişmeler olmaktadır. Östaki tüpü patolojilerinde hastanın semptomları, otoskopik bulguları ve nazofarengoskopik muayenenin değerlendirilmesi tanıda ilk adımdır. Valsalva, Politzerizasyon, Toynbee, kateterizasyon testleri tuba fonksiyonu hakkında bir fikir verir fakat fonksiyonel kapasitesini gerçek olarak belirtmez. Elektro akustik impedance meter ile çalışmalar östaki tüpü fonksiyonunu belirlemede önemli aşamalar sağlanmıştır. Tüp mekanik olarak tıkalı ise kontrast maddelerle radyografik çalışma yapılarak tıkanıklığın seviyesi araştırılabiir. Sonomanometri sonuçları impedansmetri sonuçlarını doğrulaması tanıyı kuvvetlendirmektedir. Bugün pek çok kliniklerde yeterli imkânların olmaması sebebiyle östaki fonksiyonları klasik testlerle araştırılmaktadır. Bu metodlar halen önemini korumaktadır. Bununla birlikte akustik impedance meter, sonomanometre ile tanıya gitme imkânlarının araştırılması kanaatindeyiz.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/80-81

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale