Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Orta Kulak Ventilasyonunun Önemi
 

Orta Kulak Ventilasyonunun Önemi

Arat M., Onat S., Eryılmaz Z.

Bu yazı 4 sayfa ve 10 kaynaktan oluşmaktadır. İlk bölümünde tuba östaki anatomo-patolojisi ve orta kulakta oluşan sıvının oluş mekanizması teorileri ve tedavi prensipleri anlatılmıştır. Çalışmalımızda 8 olguda % 50 süre solüsyonu kullanarak bloke effüzyonlu ve cerahatli kulaklarda orta kulağın barındırılma yöntemi ile mükoperiost kompleksindeki doğal rekrasyon gözlenmiştir. Buradaki amacımız yeni bir tedavi yöntemini önermek çok yeni bir akseptansı vurgulamaktır. Uzun bir zaman süreci isteyen takipte çoğunlukla hastalar tedaviyi yarıda bırakmaktadır. Bu nedenledir ki olgu sayımız fazla sayılmaz. Yaşları 16-50 arasında değişen 7 erkek ve 1 kadın hastamızda ortalama bir ay takip edilebilmiştir. Olguların tümünde santral perforasyon mevcuttu ve müköz, müko-purulan akıntıları vardı. İki tedavi arası zaman genelikle 2-3 günde bir olarak uygulanmış fakat bazı olgularda 2-3 hafta aralıklarla yapılabilmiştir. Olgularda tedavi en az 5 defa, en fazla 12 defa uygulanmıştır. Tedaviye gelen hasta dış kulak yol ve orta kulak aspirasyonundan sonra orta kulak % 50 üre solüsyonu ile doldurularak 10 dakika kadar bekletildikten sonra tekrar aspire edilmişlerdir. Bu tedavi esnasında antibiogram, gerekli antibiotikler ve hijyenik şartlarla da yardımcı olunmuştur. Tedavi sürecinde akıntının durumu, perforasyonlar da üre kıvamlı olduğu için orta kulağa geçememektedir. Bu durumda bir enjektöre aspirasyon kanülü takılarak perforasyondan geçip orta kulağa verilmesi gerekmektedir. Bu tedaviyi kolesteatom, osteid, timpanoskleroz (saf myringoskleroz hariç), marjinal perforasyon attik patolojilerde denenmesi yararsızdır. Spesifik enfeksiyonlar, mantar gibi nedenler dışında her türlü genezli santral perforasyonlu olgularda endikedir. Gözlemlerimizi şöyle özetleyebiliriz: - Tedavi süreci içersinde effüzyon % 80 olguda kaybolmakta. - Orta kulak mukozasındaki hipertrofik görünüm kaybolmakta, - İşitmede 10 - 20 dB'lik kazançlar sağlanmakta, bazı olgularda sabit kalmakta. - Perforasyonun çeperinden, örümcek ağı şeklinde bridler oluşmaya başlamaktadır. Bu, perforasyonun spontan kapanmak üzere olduğunun belgesidir. Böyle bir durumda tedaviyi bırakmak ve katiyetle aspirasyon yapmamak gerekmektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/82

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale