Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Tanı Yöntemi Olarak Eksploratris Mirengotomi
 

Tanı Yöntemi Olarak Eksploratris Mirengotomi

Şekercioğlu N., Devranoğlu İ.

Bu bildirinin aslı 5 sayfa, 14 slayt ve 2 kaynaktan oluşmaktadır. Eksploratris Mirengotomi terimi literatürümüze yeni girmekle birlikte uygulanması stapes refleksiyle başlar. 1878'de Kessel, stapes fiksasyonunu tedavi için, 1888'de Boucheron, 1890'da Miot, 1946'da Lempert, 1952'de Rosen orta kulağa giriş yollarını denemişlerdir. Konduktif sağırlığı olan veya etyolojisi belirlenemeyen şüpheli bulgular varsa tanıya gitmek üzere orta kulağın eksplore edilmesi ve gereğinde cerrahi müdahalenin yapılmasıdır. Bu işlem: - Glomus jugulare, - Otoskleroz veya timpanoskleroza bağlı kemikçik fiksasyonu, - Travma veya adeziv otite bağlı diskontinuite veya fraktür, - Primer Kolesteatoma, - Pencere fistülleri, - Orta kulak tümörleri, - Yüksek viskositeli sıvı (Glue ear), - Orta kulak yabancı cisimlerini tanı ve müdahalelerinde uygulanır. UYGULAMA: Lokal veya genel anestezi altında yapılabilir. Kliniğimizde odyolojik ve impedansmetrik olarak elde ettiğimiz bulgularla bizi çeşitli olasılıklarla karşı karşıya bırakan 25 olguda uyguladığımız eksploratris mirengotomi sonucunda: 8 otoskleroz, 5 Ossiküler diskontinuite, 1 Pencere fistülü, 1 Kolesteatom, Otoskleroz şüphesiyle açıldı, 2 Seröz otit, 1 Glomus Tümörü, 1 Kemikçik fiksasyonu, Otoskleroz şüphesiyle açıldı, 1 Teratom (Hamartom), 4 Adeziv otit, ikisinde oval pencerede kemik kitlesi mevcuttu, stapedektomi ve IRP uygulandı. TARTIŞMA: Ruedi ve Spoendlin 79 otosklerozlu kulaktan sadece 28'inde kemik fiksasyonu bulmuş, 51'inde ise fibröz doku fiksasyonu bulmuşlardır. Fibröz dokunun etkisine bağlı olarak bazı otosklerozlu kulaklarda az veya çok stapes refleksi elde edilmesini bu nedene bağlayabiliriz. Yine tepenin normal olması da aynı nedene belki birlikte kulak zarında bulunan atrofi nedeniyle ortaya çıkan hipermobiliteye bağlı olabilir. Diskontinuitide normal eğri elde edilmesi ve stapes refleksi elde edilmesi de çoğu kez inkus ve stapes arasında teşekkül eden bantın akustik özellik göstermesinden ileri gelmektedir. Sonuç olarak eksplorasyon yaptığımız olgularda kolesteatoma, glomus jugulare olguları gibi beklemedik olguların olabileceğini de belirtmek isteriz.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/83-84

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale