Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Odyolojide Otoadmittansmetrenin Tanı Değeri
 

Odyolojide Otoadmittansmetrenin Tanı Değeri

Cura O., Günhan Ö., Bilgen V., Ege Y., Yıldız

Bu araştırmanın aslı 5 sayfa, 3 şekilde 7 kaynaktan oluşmuştur. Orta kulaktan enerji akımını zorlaştırmaya yönelik toplam direnç olarak tanımlanan ve otoljideki tanı değeri kulak hekimlerince çok iyi bilinen impedans ölçümlerine bir alternatif ve aşama olarak geliştirilen otoadmittans kavramı orta kulaktan enerfji akımının kolaylık derecesini ifade etmektedir. Tanı özellikleri ve otoadmittans hakkında literatür bilgisi verildikten sonra, elde edilen grafileri açıklayıcı bilgiler verilmiştir. Süpüratif ya da nonsüpüratif effüzyonlu otitis media olgularını saptanması için detaylı otoadmittansmetri kriterleri ortaya atılmıştır. Üçüncü tip timpanogram effüzyon için patogonomiktir. Dördüncü tiplerin çoğu effüzyonludur. Birinci tiplerde statik değerler de gözönüne alındığında % 90 üzerinde effüzyon tanısı doğru olarak koymak olasıdır. Bir çalışmada otoadmittansmetriyle effüzyonlar % 93 doğru olarak tanınmıştır. Elektroakustik köprülerle otoadmittans metrenin karşılaştırıldığı bir başka çalışmada effüzyonlar her iki yöntemle de % 85 oranında doğru olarak saptanmıştır. Elektroakustik köprülerle effüzyon tanısında % 18 yalancı pozitiflik olduğu bir araştırmada ortaya çıkmıştır. İki ayrı test frekansına sahip olması orta kulak rezistans ve reaktansı ile ilgili akımları ayrı ayrı değerlendirilmesi ve bu iki kompenent arasındaki faz açısını dikkate almasıyla elektroakustik köprülere teorik üstünlüğü olan otoadmittans metrenin klinik çalışmalarda da zaman zaman daha verimli olması bu konuda yapılan araştırmaların artması ve yeni kriterlerin bulunması ile önümüzdeki yıllarda impedansmetrenin yerini alma olasılığı kanımızca oldukça yüksektir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/90

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale