Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Kontralateral Maskelemenin İşitme Eşiklerine Etkisi
 

Kontralateral Maskelemenin İşitme Eşiklerine Etkisi

Belgin E., Güven A.

Bu bildiride 6 tablo kullanılmıştır. Odyometrik incelemelerde, hava ve kemik iletimi işitme eşiklerinin belirlenmesinde ve konuşma odyometresinde gerektiği hallerde uygulanan maskeleme, bir kulak test edilirken diğer kulağı bloke etmek için o kulağa ses verilmesi anlamına gelir. Test sırasında daha az duyan kulağa verilen test sinyali bazen öyle bir düzeye erişir ki, o kulak tarafından algılanmadan daha iyi duyan kulağın tarafından algılanır. Lateralizasyon olarak adlandırılan bu durum test edilmeyen kulağın başka bir sesle maskelenmesi ihtiyacını doğurur. Yanlış kullanılan maske, iletim tipi işitme kaybından, sensöri-nörol, total işitme kaybından iletim tipi işitme elde edilmesine ve bunların birçok tanısal yanılgılarına neden olmaktadır. Kullanılan maske gürültüsünün, stapes kası refleksine neden olarak işitme eşiklerinde belirgin değişiklikler ortaya çıkarabilme özelliği uygulamalarda dikkat edilmesi gereken en önemi noktalardan birisidir. MATERYAL ve METOD Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Odyoloji Kliniğinde 17-37 yaş arasında, altı kadın, üç erkek dokuz kişi, (toplam 18 kulak) üzerinde yapılmıştır. Ortalama yaş 25.7'dir. Sonuç: Doğru bir odyolojik inceleme için uygulamak zorunda olduğumuz maske gürültüsü sonucu ortaya çıkan ortalama 29 dB'lik eşik düşüklüğünün, tanı, tedavi ve rehabilitasyondaki önemi küçümsenemez.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/91

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale