Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Yalancı İşitme Kayıplarında Tanı Yöntemleri
 

Yalancı İşitme Kayıplarında Tanı Yöntemleri

Devranoğlu İ.

Bu tebliğin aslı 5 sayfa ve 14 literatürden oluşmaktadır. Non-organik, fonksiyonel, psikojenik, malingering, pseudohypoakuzi gibi terimler organik lezyonları bulunmayan işitme kayıplarını belirtirler. Yazımızda organik ve non-organik tek veya çift taraflı işitme kapılarının ayrılmasında kullandığımız testleri gözden geçirmek isityoruz. Bu tip işitme kayıplarına özellikle askeri kurumlarda askerlik yapmamak veya sınıf değişikliği için başvurulmaktadır. Bunun yanında adli vakalarda, kavga veya trafik kazası sonucu, ayrıca devletin sakatlara tanıdığı haklardan yararlanmak isteyenler ve iş yeri şartlarının kendisini sağır ettiğini belirtenlere rastlanmaktadır. Histerik tip hariç, malingering dediğimiz non-organik işitme kayıplarında kullanılan değişik testler bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla: 1- Weber Testi: Yalancılar sağlam kulak kapatıldığında diyapozon sesini hiç duymadıklarını belirtirler. 2- Ernard Testi: Tek taraflı yalancı sağırlıkta bir kulak pamukla kapatılıp yüksek sesle konuşulduğunda hasta bunu duymadığını belirtir. 3- Arı Ses Odyometri: Maskingsiz yapılan odyogramda tek taraflı gerçek işitme kaybında "GÖLGE EĞRİ" görülür. Yalancılarda ise görülmez. 4- Gault Testi (Kokleopalpebral Refleks): Gürültüye karşı göz kapağının hareketidir. 5- Hikaye Testi (Swinging Voice Test): Hastanın bazen iyi kulağına bazen de kötü kulağına hikaye okunur ve kişi kötü kulağına okunan bölümle ilgili herhangi bir şey söylerse yalancı olarak kabul edilir. 6- Çift Kanallı Konuşma Tüpü Testi: İki ayrı parça ayrı tüplerden kulaklara okunur, normal tek taraflı işitme kaybında sağlam tarafa okunan hikaye aynen tekrarlanır. Yalancılar tekrarlayamaz. 7- Lombard Testi: Daha çok çift taraflı işitme kayıplarında uygulanır. 8- Delayed Feed Back Testi: Şahsın okumakta olduğu parça özel teyp sistemiyle birkaç saniye gecikmeyle şahsın kulaklarına verilir. 9- Bekesy Odyometresi: Kesikli ses eğrisi sürekli ses eğrisinin altında olarak elde edilir yalancı sağırlıklarda. 10- Stanger Testi: Tek taraflı fonksiyonel işitme kayıplarını en iyi belirten testtir. Yalnız non-organik işitme kaybını değil yaklaşık eşik seviyesini de belirtir. 11- Stapes Refleks Testi: Tek ve çift taraflı işitme kayıplarında kesin tanıya götürücü objektif bir testtir. Burada stapes refleks eşiğinin homolateral veya kontrolateral belirlenmesiyle yapılır. Stapes refleks eşiğinin işitme eşiğinde 65-95 dB yukarıda oluşmasında faydalanılır. 12- Elektrodermal Odyometri: Şartlı refleks yoluyladır. Objektif testlerden biridir. 13- Evoked Response Odyometri: Objektif test olarak kullanılır. 14- Elektrokokleografi: Objektif test olarak kesin tanı yöntemlerinden biridir. 15- Hipnosis: Pentotal verilerek uygulanır. 16- Stenger Bekesy Uygulama Testi: Komplike ve uygulaması güç bir testtir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22(Supl.)/92-93

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale