Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Vestibülopatilerde Tanı Sorunları
 

Vestibülopatilerde Tanı Sorunları

Kayhan V., Sunay T., Çölhan İ., Altuner E.

Bu tebliğin aslı 2 şekil ve 5 literatürden oluşmaktadır. Geçmişte olduğu gibi, günümüzdü de vestibüler sistemin patolojisinde tanı, analiz ve sentez ilkesine dayanır. Detaylı anamnez, otonörolojik fizik tetkik, ENG, odyolojik, radyolojik ve kompüter tetkikleri bu tür sendromların yorum ve ayırıcı tanısında yeni ufuklar açmasına karşılık, çağımızda halen bu sendromların tanı ve tedavisinde bazı güçlükler mevcuttur. Tanı stratejisinin planı şöyledir: 1. Anamnez: Anamnezin dominant bir rolü vardır. Öyküde; a) Vertigonun karakteri, b) Vertigonun süresi, c) Provoke faktörler Bu sualler bizi; opto-motor bozukluklar, refraksiyon kusurları, beyin sapı iskemisi, periferik veya santral vestibüler bozukluklar, travma, epilepsi,nöral lezyonlar, Meniere, fonksiyonel ve psikiyatrik bozukluklar, vertebrobaziler yetmezlik, akustik nörinom ve psiko-organik bozukluklar hakkında aydınlatacaktır. 2. Tanıdaki ikinci etabımız: Otolojik , odyolojik, nörolojik tetkiklerdir. Bu etaptan ilkemiz öncelikle klinik KBB tetkiki uygulamaktır. Daha sonra kranial sinirlerin tek tek fonksiyonlarını araştırılması gelir ki, stato-akustik sinir içinde tüm odyolojik tetkikler yapılır Ayrıca serebellar testlerin hepsi, Romberg, Unterberged, Babinski-Weill testelir yapılır. 3. Üçüncü etabımız: Spontan göz hareketleri tetkikidir. Karanlıkkta FRENZEL gözlükleri ile 1 dakika süre ile spotan hareket aranır. Bu safhada karşımıza spontan nistagmus ve nistagmik olmayan göz hareketleri çıkacaktır. 4. Dördüncü etabımız: Provoke göz hareketlerinin tetkikidir. Statik bir test olan ve otolitik organların uyarıldığı pozisyon nistagmusu araştırılır. Kinetik faktörleri kapsayan pozisyonel testte (Hallpike manevrası) yarım daire kanalları uyarılır. 5. Beşinci etabımız: Özel uyarılarla ortaya çıkan nistagmusun yorumlanmasını kapsar. Şu uyarıları tatbik ederiz: a) Kalorik test: Kliniğimizde 20 cc su, 30 ve 44 derece sıcaklıkta 20 saniye süre ile verilir. b) Rotatuar test: Kliiimizde klasik BARANY koltuğu mevcuttur ve ancak kronik otitli hastaların vestibüler tetkikleri içn kullanılır. c) Pandüler test: Kliniğimizde uygulanmamaktadır. d) Galvanik test: Kliniğimizde kullanılmamaktadır. e) ENG: Yukarıda saydığımız özel uyarılarla elde ettiğimiz cevabı ya çıplak gözle takip eder veya bu cevabı kaydederiz. 6 Altıncı etabımız: Radyolojik tetkiklerdir. Tüm kafa grafileri, iç kulak yolu tetkiki, enjeksiyonlu BBT, kontrast sisternografie (Myelografi) ve anjiografi yapılır. Özet olarak tüm bu tetkiklerin ışığında vestibüler sendromlara doyurucu bir yaklaşım her zaman olanak içidedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/96

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale