Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Optokinetik (OkN) Nistagmusun Görme Simülasyonlarında Uygulanması
 

Optokinetik (OkN) Nistagmusun Görme Simülasyonlarında Uygulanması

Arat M., Eryılmaz Z., Onart S.

Bu tebliğin aslı 4 sayfa ve 10 kaynaktan oluşmaktadır. Dinlenme durumundan sonra gözlerin bir yavaş bir de hemen hızla ilk baştaki durumuna gelmesini izleyen hareketlerine nistagmus denir. Spontan olmadığı halde bazı durumlarda veya muayeneyle ortaya çıkarılan nistagmuslar, optokinetik nistagmus (OkN), kalorik nistagmus, rotasyon nistagmus ve galvanik nistagmuslardır Optokinetik nitagmus görüş alanından geçen hareketli cisimleri gözün izlemesi ile oluşan normal göz hareketleridir. Bu refleksif denge hareketi yavaş ve hızlı olarak iki fazdan oluşur. Optokinetik nistagmusun yavaş ve hızlı fazları birbirinden bağımsızdır. Yavaş faz, dönen Barany silindirine bakıldığında bakış fikse edilmediğinden, yani gözler sabit tutulmadığından istemsiz niteliktedir. Bu faz retina üzerinde görüntünün iyi bir noktada tutulmasında ve harektli objeyi yakalamak için bir gayret sarfetmede, gözlerin bir kovalama hareketi olarak tanımlanmıştır. Bunun sonunda gözler hızla orta hata gelerek OkN'un hızlı fazını oluşturur. Bu nedenle, böyle nörotik kişilerde dönen bir Barany silindiri veya bu kişilerin gözleri önünde sağa sola hareket ettirilen, üzerinde eşit aralıklarla siyah-beyaz çizgiler bulunan bez bir şerit kullanımı, uygulanacak diğer uzun testmetodlarından daha kısa sürede tanıya ulaşmada ve hasta-hekim kooperasyonunun daha kısa sürede kurulmasında yararlı olacağı kanaatındayız.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/ 97

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale