Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » İşitme Cihazı Adaptasyonunda Akustik Refleks Ölçümünün Değeri
 

İşitme Cihazı Adaptasyonunda Akustik Refleks Ölçümünün Değeri

Belgin E., Güven A., Yurtlu Ç., Dölarslan Y., Kamçı S.

Bu bildirinin aslı 11 sayfa, 6 şekil ve 9 kaynaktan oluşmaktadır. İşitme cihazı kullanması gereken kişilere işitme cihazı adaptasyonu konusu bu kişilerin sosyal yaşantıya duyarak katılmalarının sağlanması açısından önemlidir. Klinik uygulamalar tolerans problemi olan kişilere işitme cihazı adaptasyonunun en iyi şekilde yapalabilmesi için daha önce kullanılan subjektif yöntemlerin yerine, objektif bir yöntemin geliştirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada, Elektro-Akustik İmpedans Metre kullanılarak, akustik stapedial kas refleksinin tolerans saptanmasında kriter olarak alınmasıyla, işitme cihazı adaptasyonunda objektif bir metod geliştirilmesi amaçlanmıştır. Uygulamalarda, konuşma sesi, saf ses, veya beyaz gürültü uyaranı ile refleks meydana gelmeden öncki düzey saptanarak işitme cihazı adaptasyonları gerçekleştirilmiştir. İşitme cihazı tayininde en önemli faktörlerden biri olan tolerans problemi, hem cihazın yarınını azaltmakta hem de hastayı cihaza karşı negatiaf bi r tutuma sokmaktadır. En önemlisi ise mevcut işitmeyi akustik travma nedeni ile kısa zamanda tahrip ederek işitme kaybının artmasına neden olmasıdır. Bir amplifikatör olan işitme cihazı, işitme kaybını kompanse etmek için yüksek kazanç ve çıkış gücüne sahiptir. İşitme cihazı kullanan kişilerin büyük bir çoğunluğunda sensöri-nöral işitme kaybı ve buna bağlı olarak tolerans problemi vardır. UYGULAMA: Klinik uygulamalarda işitme cihazı adaptasyonları subjektif verilere göre yapılmaktadır. Örnek olarak toleransın saptanmasında çocuklarda göz kırpma refleksi ve mimikler, erişkinlerde sözel ifade esas olarak alınmaktadır. Çalışmamızda eektro-akustik impedans metre kullanılarak işitme cihazının tolerans adaptasyonu için objektif bir uygulama şu şekilde gerçekleştirilmiştir. Kabul edilen standartlara göre kulağa zarar verme kriteri 85 dB (A skalasında) ses basınç düzeyi (SPL) olarak belirlenmiştir. Bu konuda yapılan birçok araştıma refleks kasılmasının meydana geldiği 70-95 dB'lik ses şiddetleri arasını kokleayı tahrip edici sınırda kabul etmiştir. Uygulamalar sırasında rahatsız edici ses şiddeti algılamasının refleks kasılmaları ile tam bir uyum içinde olduğu tüm hastalarımızda gözlenmiştir. Böylece akustik travma etkisini ortadan kaldırmada impedansmetrik ölçüm metodunun değeri ortaya çıkmıştır. Bu ayarlama sonucu işitme cihazından yararlanmanın maksimum düzeye çıktığı ve diskriminasyonun ideal noktaya geldiği de gözlenmiştir. Sınırlı işitme eşiği olan kişilerin toplumsal yaşatıya uyumu işitme cihazı yardımı ile sağlanmaktadır. Fakat yanlış cihaz kullanımı zaten kısıtlı olan işittsel iletişim gücünü kısmen veya tamamen ortadan kaldırabilmektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/98-99

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale