Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Tinnituslar ve Kasetle Demonstrasyonu
 

Tinnituslar ve Kasetle Demonstrasyonu

Arat M., Müftüoğlu A., Onart S.

Bu tebliğin aslı 7 sayfa ve 3 kaynaktan oluşmuştur. Tinnitus kulakta bir zil sesi veya gürültü olarak tarif edilir. Devamlı vaya fasılalıdır. Tek ses olarak kendini belli eder. Örneğin; buhar makinesi sesi, tıslama, dalga sesi, çınlama, çarpıntı gibi. Hasta tarafından sübjektif olarak duyulur. Bazen hekimin muayenesinde objektif olarak da duyulabilir. Tinnitus kulak hastalarının sık bir bulgusudur. Bu, hastalıkların bazen sadece tek belirtisi olabilir. Sınıflandırma: Tinnituslar santral ve periferik olarak iki bölüme ayrılırlar. Periferik tinnituslar ise sübjektif ve objektif olarak iki kısımda incelenir. Sübjektif Tinnitus: Sübjektif tinnitus dış kulak, kulak zarı, kemik zincir, koklea 8. sinir, beyin sistemi veya korteksin bir bozukluğundan meydana gelmektedir.Tinnitusun karakteri bozukluğun yerini belirlemede yardımcı değildir.Kulak zarı perforasyonu orta kulakta sıvı veya dış kulak yolu serumeni sübjektif tinnitus sebebi oabilir. Presbiakuzide ve akustik travmadan sonra tinnitus yüksek, tiz ve zil sesi karakterindedir. Güçlü bir silah sesi ile oluşan tinnitusta, tinnitus genellikle işitme kaybı ile beraberdir. Belirli ilaçlar tinnitus sebebidir. Bazı ilaçların koklea veya 8. sinir hasarı yaptıkları bilinir.Kinin ve salisilatlar uzun süreli kullanıldığında tinnitus oluşması geneldir: Bazı hastalarda küçük bir tek doz dahi kulakta çınlama sebebidir. Streptomycin, Dihydrostreptomycin, Neomycin-Kanamycin ve benzeri kimyevi ilişkili ilaçlar hem tinnitus ve hem de işitme kaybı sebebi olabilirler. Syphilis tedavisinde kullanılan Arsenik gibi ağır metaller aynı hasara sebep olabilir. Arteryoskleroz veya hipertansiyondaki santral nervöz sistemdeki vasküler değişiklikler yüksek derecedeki bir tinnitus sebebidir. Tinnitus hipertansiyondaki kan basıncı ile sıklıkla değişir. Posteriör fossanın tümörleri bilhassa serebellopontin açıdaki seyirlerinde erken tinnitus meydana gelmektedir. Devamlı yüksek tiz veya düşük tiz tinnitus bir akustik nörinomanın ilk semptomu olabilir ve işitme kaybının önünde gidebilir. Denge bozukluğu seneler sonra olabilir. Tek taraflı tinnitus (Meniere's Disease) labyrinthine hydrops belirtilerinin 4'lüsünden biridir. Anemi ve düşük kan basıncı orta şiddette değişen bir tinnitus oluşturabilir. Santral nervöz sistemin sifilizi genellikle yüksek derecede ve devamlı tinnitus oluşturur. Migren ve epilepsi atakları ile tinnitus birlikte olabilir. Sonuçta tinnitusun bazı tipleri neurojenik veya fonksiyonel orijindedir. Bunlar tipik ses değildirler. Kulak ve merkez sinir sisteminin muayenesinde tinnitus için sebep gösterilemez. İşitilen tinnitus aş ve boyundaki herhangi bir yerde bir arteryovenöz anevrizma gösterir. Hemen her zaman kalp atımı ile synkron ve pulsatildir.Nadiren karotis sesi duyulur.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/100

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale