Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » İnternal Akustik Meatusun Kontrastla Muayenesi
 

İnternal Akustik Meatusun Kontrastla Muayenesi

Şekercioğlu N.

Akustik tümörlerin trans temporal cerahi ile çıkarılabilmesine olanak verecek kadar erken tanısında internal akustik meatusun kontrastla muayenesinin önemini vurgulamak amacıyla hazırlanmış 12 daktilo sayfalık bu tebliğde 18 fotoğraf vardır. Yazının sonunda 8 kaynak gösterilmiştir. Yazıda, çeşitli odyometrik bulgular konusunda yüzdeler verilmekte ve sonunda 500 olguluk akustik nöroma serisinde sadece 200 olguda odyometrik bulguların patolojiye uyum gösterdiği belirtilmektedir. BERA'nın ise % 98 oanında tümör tanısı verdiği bildirilmekle birlikte, yapılacak amelyatın türünün seçimine yardımcı olamayacağı vurgulanmaktadır. Direkt radyolojik tetkiklerde hastaların % 91'inde patolojik bulgular saptanmışsa da bunlar da tümörün büyüklüğü konusunda yeterli bilgiyi verememektedir. Komputerize tomografi ile ise 1 cm'den küçük tümörlerin ancak % 47'si yakalanmaktadır. Bu nedenlerle, amelyat endikasyonu için hastalara köşe miyelografisi yapılmalıdır. Tebliğde aşağıda isimleri sıralanmış üç ayrı yöntemde tekniğin nasıl uygulandığı ayrıntılarıyla anlatılmakta ve her teknikle elde edilen görüntülerden örnekler verilmektedir. 1. Floroskopik kontrollü yüksek doz kontrast kullanılarak yapılan tetkikler. 2. Basit head unit kullanılarak 1 ml kontrastla yapılan tetkikler. 3. Politomografi ile düşük doz kontrastla yapılan tetkikler. Basit head unitle transorbital submentavertikal ve stenvers potisyonunda; politomografik tetkikte ise sadece stanvers pozisyonuyla yapılan tetkikler yeterli olmaktadır. Bilgisayar tomografide de kanal negatif konstrastla doldurularak incelenebilir. Ancak dolmayan bir kanalın normal bulunma olasılığı vardır. Sonuç olarak, hiç olmazsa basit head unit ile kontrast çalışmaları yapılmasının akustik tümör erken tanısında kesinlikle gerekli bir yöntem olduğu vurgulanmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/101

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale