Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Temporal Kemik Politomografisi
 

Temporal Kemik Politomografisi

Şekercioğlu N.

Ülkemizde bulunmayan bir tanı yöntemi olan politomografinin temporal kemik patolojilerini tanısındaki yerinin tartışıldığı bu tebliğ, 10 daktilo sayfası olup 25 fotoğraf içermektedir.Tebliğin sonunda 16 kaynak gösterilmiştir. Politomografi, röntgen tübünün obje üzerinde, dairesel, ehipsoid veya polisirküler bir yörüngede hareket edip değişik yönlerden ışınlanan objenin daha net bir görüntüsünü filme aksettiren; resolusyonu linear tomografiden çok daha yüksek bir yöntemdir. Anteroposterior politomlarda koklea salyangoza, fasial kanal da bunun boynuzlarına benzer. Üstte juguler tüberkül, ortada hipoglossal kanal, altta osipital kondil olmak üzere üçü birden hamburger gibi görünür.Körnerseptomu üçgen, malleus but şeklinde görülür. Lateral kesitli politomlarda maleus ve inkus moler diş gibi; yuvarlak pencere ve vestibül iskabilin maça işareti gibi, fasial kanal da baston gibi görülür. Anteroposterior projeksionlarda, koklear planda dış kulak yolu, spur, lateral attik duvarı, kemikçikler, timpanik kavite ve epitimpak recess, kollea karotid kanal, promontoryum ve fasial kana kolayca görülebilir. Bunların nasıl ve nerede tanınacağı konusunda her bir strüktür için ayrıntılı bilgi verilen tebliğde bu planın hemen arkasında vestibüler planda ise şunların görüldüğü belirtilir: Dış kulak yolu, spur, inkus mastoid antrumu ve Körnerseptumu, vestibül ve oval pencere, lateral ve superior semisirküler kanallar, juguler fossa, internal akustik meatus, juguler tübekülo, hiopglossal kanal, oksipital kondil, fasial sinir. Tebliğde, bu oluşumların nasıl ve nerede tanınacağı teker teker belirtilmiştir.Daha sonra AP projeksiyonda vestibüler planın arkasındaki oluşumlara geçilmiştir. Lateral projeksiyonda ise şu strüktürler nasıl, nerede ve ne derinlikte görüldükleri teker teker izah edilerek belirtilmiştir. Gasserian fisür, dış kulak yolu, kemikçikler, yuvarlak pencere, fasial sinir, internal meatus, stapedius kası, karotid çentiği, mandibuler kondil, ön timpanik bölge, orta kulak, vestibüler kanallar,iç kulak ve petroz apeksin derinlikleri. Bazal projeksiyonda malleus inkus, epitimpanik reses, aditus, periantral hücreler, sigmoid plak, genikulat ganglon, superior semisirküler kanal ampullası, dış kulak yolu, epitimpanik recess üst duvarı, fasial kanal, koklear kanal otik kapsül nerelerde ve nasıl görülür; teker teker izah edilmiştir. Yine stenvers pozisyonunda nelerin nasıl görüldüğüne değinilmiş ve daha sonra çeşitli patolojilerde hangi pozisyonda neler görüdüğü teker teker incelenmiştir. Mondini deformitesi, iç kulak yolu stenozu, koklear otostleroz, köşe tümörleri internal karotis lezyonları, temporal kemik granülomatoz lezyonları, travma, bezold absesi, perisinüzal abse, mastoidit ve petrozitte görülenler ayrı ayrı değerlendirilmiş ve yöntemin temporal kemik patolojisinde başka hiçbir yöntemle elde edilemeyen üstün özelliklerinin bulunduğuna değinilmiştir. Ülkemizde mutlaka bu teşhis yönteminin kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/103

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale