Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Odyolojik Bulguların Güvenilirliği
 

Odyolojik Bulguların Güvenilirliği

Şekercioğlu N., Devranoğlu İ.

Bazı kilnik tabloların şaşırtıcı odyolojik sonuçlar verdiğine sık rastlarız. Günlük pratiğimizde karşılaşılan bu sürprizler bize odyolojik kalıpların güvenilirlik derecesi konusunda bir eleştiride bulunmayı hatırlattı. I - İLETİM KAYIPLARINDA: Saf iletim sağırlığı tek yanlı olduğunda Weber ve Rinne her zaman beklendiği gibi elde edilemez. A- 1- diyapozon testelerinde ileri derecede veya total tek taraflı sağırlıklarda Weber sağlam tarafa lateralizedir. Rinne bazen negatif olarak bulunur. 2- Tek taraflı hafif iletim kayıplarında ve çift taraflı iletim kayıplarında şaşırtıcı sonuçlar alınabilir. B- Puretone odyometride have ve kemik yolu eşiklerinin tayininde hata olasılıkları: 1- Kalibrasyon hataları, 2- Hastanın koopere olmaması veya olamaması, 3- Making hataları. C- İmpedansmetrik bulgular: Bütün iletim tipi sağırlıklarda normal olmayan bulgular beklenir, ancak normal veya normale yakın bulgularda elde edilebildiği görülmüştür. D- Dupreliminer testler: Bekesy ve Tone Decay testi beklenenin dışında bulgular verebilir. E- Objektif odyometride de değişik sonuçlar alınır. II - KOKLEAR KAYIPLAR: A- Diyapozon testlerinde bir özellik yoktur, ancak rekrüitmanlı kulakta Weber yön değiştirebilir. B- Pure tone odyometride eşiklerde flüktüasyon görülebilir. C- İmpedans odyometride normal timpanogram elde edilir. D- Supraliminer testler de değişik sonçlar verebilir. E- Objektif odyometride normal olmayan bulgular elde edilebilir. III - MİKST TİP İŞİTME KAYIPLARI: A- Diyapozon testlerinde değerlendirme güçtür. B- Pure tone odyometride daha önce belirtilen hatalar geçerlidir. C- İmpedans odyometride refleks genellikle yoktur. Değişik tip timpanogramlar ede edilebilir. D- Supraliminer testlerde ve objektif odymetride sensorinöral kayıplardaki yanılgı payları geçerlidir. IV - RETROKOKLEAR SAĞIRLIKLAR: A-- Diyapozon testlerinde daha önce sözü edilen tone decay-rinne ilişkisi geçerlidir. B- Pure tone odyometri kesikli tonda yapılmalıdır. C- İmpedans odyometride timpanogramlar normal olabilir ve refleks elde edilebilir. D- Supraliminer testler: Bakesy değişik tip SİSİ % 5 oranında yüksek, Tone decay % 42'sinde olabilir. E- Objektif odyometride normal olmayan sonuçlar elde edilebilir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/104-105

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale