Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » İşitme Kayıplarının Okul Başarısına Etkisi
 

İşitme Kayıplarının Okul Başarısına Etkisi

Sözen N., Umul M., Özek H., Dönmez A., Civelek O.

Bu bildiri 4 sayfa olup, 3 tablo ve 8 kaynaktan oluşmaktadır. Bir çocuğun okuldaki başarısızlığını entelektüel, pedagojik, duygusal, medikal nedenliler olmak üzere 4 grupta toplayabiliriz. Orta derecede işitme kaybı olan çocuklar özürlerini vaktinde tespit edilememesi nedeniyle en şanssız grubu meydana getirmektedirler.Sesleri duydukları fakat ne söylenildiğini anlayamadıkları için haksız yere işine geldiği zaman duyar şekilde tanımlanmaktadırlar. Çoğu kez zekalarından şüphe edilmekte veya tembel olarak damgalanmaktadırlar. Çalışmamızın amacı, derslerini yeterince özümleyemeyen çocukların klinik, odyolojik ve zeka tetkiklerini yaparak farkedilmemiş işitme kaybını tespit etmek ve aile ile öğretmenleri uyarıp bu çocuklara yardımcı olabilmektir. Hastanemiz cıvarındaki ilkokullardan Kocamustafapaşa, Yedikule, Mehmet Akif, Mahmudiye ve Oruçgazi İlkokullarında yaptığımız çalışmamızda incelenen grup birinci ders yılı sonunda karnelerinde bir veya birden çok başarısız dersi olan 7-12 yaş arası çocuklardı. 3 ay süre ile haftada 3 gün okullara gittik ve bir grup çocuğu kliniğimize getirerek önce rutin bir KBB muayenesi yaptık, sonra pürton odyogramlarını çektik. Çocuğun geçirdiği hastalıkları, zeka ve motor gelişimini, kişiliğini ve sosyoekonomik seviyesini ortaya koyabilecek nitelikte sorunlardan oluşan bir anket form hazırladık. Bunları okul müdür ve öğretmeleri aracılığı ile doldurulmak üzere ailelere gönderdik. Böylece, çocuklar tetkike alınmadan önce getirdikleri formları okuyarak çocuk hakkında bilgi sahibi olmaya çalıştık. Her çocuk için için tesbit etiğimiz KBB bulgularını ve işitme durumlarını kaydettik. Normal konuşma frekansları olan 521-1024 ve 2048 Hzt'de 30 dB ve daha aşağısını işitme kaybı olarak kabul ettik. Çalışmamızın sonunda bugularımızı değerlendirdiğimiz zaman işitme kayıplı çocuklarda işitme kaybının 27 (% 5.34) çocukta Seröz Otit, 19 (% 3.76) çocukta Kr. Otit, 1 (% 0.19) çocukta Akut Otite bağlı olduğunu gördük. 3 (% 0.59) Nörosensoriel tip işitme kaybı saptadık. Bunlardan 1 tanesi tek taraflı total işitme kaybı idi. Sonuçta toplam 80 çocuğu velileri ile birlikte kliniğimize çağırarak durumları hakkında bilgi verdik. Bunlardan 28 tanesine gromet takılması, tonsillektomi, adenoidektomi ameliyatı randevuları verildi. 34 çocuğa medikal tedavi, korunma önerileri yapıldı ve kontroleri uygun görüldü. Tüm çocuklara rutin KBB muayenemiz sırasında 65'inde tek veya çift taraflı buşon görüdü ve bunlardan 41 tanesi lavaj veya aspirasyonla temizlendi. Ayrıca çocukların okul yöneticileriyle ilişkiye geçerek, işitme kaybı ve zeka problemi olan çocuklar için gerekli önerilerimizi bildirdik. Çalışmamızda toplam 505 başarısız çocukta 64 işitme kaybı saptandı. Bu % 12.67'ye varan bir orandı. Bu ön çalışmamızın çocuklara iki yönlü yararlı olduğunu düşünüyoruz. Hem farkedilmemiş işitme kayıplarının ortaya çıkarılıp tedavilerinin bir an önce yapılması ve zeka seviyelerinin ortaya konulmasıyla eğitimlerine yön vermekte yardımcı olduğumuz, hem de diğer KBB hastalıklarını tedavi edip ileride çıkabilecek çeşitli sorunları önleyebildiğimiz için.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/106-107

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale