Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Tümör Gibi Seyreden Nazofarenjit
 

Tümör Gibi Seyreden Nazofarenjit

Arat M., Müftüoğlu A., Onart S.

Bu yazının aslı 3 sayfa, 3 olgu ve 2 kaynaktan oluşmaktadır. Bir yıl içinde takip edilen 3 olguda anamnez ve fizik muayeneler değerlendirilmiş. Ön tanı olarak nazofarenks tümörü düşünülmüştür. Makroskopik morfoloji eşlik eden yan bulgular tamamen tümörü taklit etmekteydi. Fakat histolojik tetkiklerde her üç olguda kronik iltihap teşhisi konmuştur. Her üç olgumuzun odyometrik tetkiklerinde 20-30 desibellik önemli olmayan işitme kaybı vardı. Üç hastamızın bütün bulguları toplandıktan sonra patologlarla beraber bir durum değerlendirmesi yapılarak enfeksiyonların dokulardaki morfoojik etkileri araştırılmıştır.Enfeksiyon sonucu dalımızda hiperplastik rinitler görülmektedir. Fakat bunlar tümörden çok organin daha hacim kazanması şeklinde görülmektedir. Tümör görünümünden çok farklıdırlar.Diğer taraftan enfeksiyonlar daha çok doku kaybıyla sonuçlanan nekrozlara ve bunun arkasından gene hiperplastik nedbelere neden olurlar. Bunların kemik tahribatları defektleri bazen röntgenolojik olarak gerçekten tümörleri taklit edebilirler.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/110

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale