Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Lethal Midline Granuloma
 

Lethal Midline Granuloma

Gürzumar A., Yöndemli F., Tunalı N.

Bu bildirinin aslı 21 sayfa, 3 fotoğraf ve 23 kaynaktan oluşmaktadır. Lethal midline granüloma, yüzün orta hattında urun ve derin dokularda görülen tahrip edici lezyonlarla seyreden çok sayıda değişik hastalıklar için bu gruba dahil edilmiştir. Her memlekette değişik bir isim altında yayımlanan bu antitede şu müşterek özellikler tesbit etmekteyiz: - Yüzün iskelet ve yumuşak dokularının bir kısmında gelişen nekrotik, tahrip edici malign bir hastalığı düşündüren tablo mevcuttur. - Günümüzün tedavi imkanlarına rağmen genellikle fatal olarak sonlanmaktadır. - Klinik tablo ile tız olarak satellit adenopati ve metastaz tesbit edilemektedir, histolojik görünümde patognomonik bir özellik yoktur. Histopatolojik çalışmalarda ise sadece kronik iltihabi proçese delalet eden granülasyon dokusu tesbit edilir. Son yıllarda bu şekilde lezyonlar oluşturan hastalıkları, spesifik enfeksiyonlar ve kanserler dıında 3 farklı klinikopatolojik antitie altında toplamaya eğilim vardır: 1- Burunda başlayan malign lenfomanın tanımlanmış tiplerinde herhangi biri, 2- Wegener granülomatozisi ve 3- Midline malign retikülozis (polimorfik retikülözis) Midline malign retikülozis (MMR) erkeklerde kadınlardan iki misli sık görülmekterir. 40'lı yaşları tercih etmektedir.Kronik sinsi seyirli olan bu hastalık arada bir akut iltihabi ataklar gösterip yıllarca devam eder. Sehirini 3 safhada inceleyebiliriz: 1- Prodromal Safha, 2- Aktif Safha, 3- Terminal Safha 4- Midline malign retikülozis teşhisi, diğer hastalıklar ekarte edildikten sonra, bir eliminasyon teşhisi şeklinde konmaktadır. TEDAVİ: Steroid (deltakortizon). Radyoterapi. Akut ataklarda antibiyotik verilebilir. İmmünosüpresif tedavi (antikanseröz kemoterapi). A. karotis eksternanın sempatektomisi. Defektin tamiri. VAKA TAKDİMİ: M. K. 11 yaşında erkek hasta Burnun sol tarafında iyileşmeyen yara ve burun tıkanıklığı şikayetleriyle müracaat ederek yatırılan hastanın hikayesinden bu şikayetlerinn 5 ay önce ortaya çıktığı memleketi olan Maraş'tan tıbbi tedavi görmesine rağmen iyileşmediği öğrenildi. Sol maksiller sinüs eksplore edildi. Mukozaya biyopsi yapıldı. Hastaya derhal 60 mg deltacortryl başlayıp, dozu 3 günde bir 10 mg azaltmaya başladık. Doz 20 mg'a indiğinde bu doza 3 hafta devam ettik. Radyoterapi programına da alınan hastaya onar gün arılıklarla ikişer gün, günde birer tablet ketrax vermeye başladık. Tümörisidal dozda radyoterapi programına alınan hastaya günde 175 gr olmak üzere total 4000 şua verilmeye verilmeye başlandı. Ketrax tedavisinden sonra sol yüzündeki ödemin azaldığını, sol alt göz kapağındaki ödemin inerek bu gözün açılmaya başladığını müşahade ettik.Normal aktivitesini kazanan hasta kolayca yürümeye başladı. İlk yattığı günden beri bol proteinli, sodyumdan fakir yüksek kalorili rejime aldığımız hastanın genel durumunda bariz salah ortaya çıktı.

Midline Malignant Reticulosis

Gürzumar A., Yöndemli F., Tunalı N.

No English Abstract Available.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/111-112

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale