Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Tükrük Bezi Hastalıklarında Tanı Kriterleri
 

Tükrük Bezi Hastalıklarında Tanı Kriterleri

Cingi E., Keçik C., Erkuş S., Aksay C.

Bu yazını aslı 6 sayfa ve 6 kaynaktan oluşmaktadır. Tükrük bezi hastalıklarında tanı kriterlerini sistemli bir biçimde ortaya koyabilmek için önce tükrük bezi hastalıklarının sınıflandırmasını yapmayı uygun buluyoruz. I- Tümöral olmayan hastalıklar A. İltihabi hastalıkları 1) Akut 2) Kronik a. Obstrüktif b. Nonobstrüktif B. Metabolik ve Endokrin hastalıkları 1) Benign hipertrofi 2) Benign atrofi C. Travmatik hastalıklar D. Konjenital hastalıklar E. Kistler (akkiz) F. Miculic hastalığı (Sjögren) II- Tümöral hastalıklar A. Benign tümörler B. Malign tümörler Genellikle tükrük bezi hastalıklarında önce dikkatli bir anamnez alarak daha sonra da rutin KBB muayenesi uygulamaktayız. Gerekli hallerde kan, idrar muayeneleri, allerjik yönden muayene, histopatolojik muayeneler yapmak suretiyle kesin tanı koymaktayız. Virütik hastalıklarda kabakulakta gerekirse S ve V antijenleri titrasyonu yapılmaktadır. 1/192'den büyük titrasyon kabakulak varlığını ortaya koymaktadır. Pankreatitle birlikte görülen sialadenitte serum amilaz düzeyi yükselmektedir. Tüm bunlara rağmen kabakulakta tanı genellikle klinik bulgulara göre olmaktadır. Kronik sialektazide sialografide duktal dilatasyon ve intralobuler kanallarda keseleşmeler görülmektedir. Boşalma zamanı uzamaktadır. Genellikle kesin tanı histopatolojik muayene ile olmaktadır.Tükrük bezi taşlarında ise klinik bulgulara ek olarak direkt filmde ve sialografide taşın görülmesi, dolma defekti ile tanı koyulmaktadır. Benign lenfo epitelial sialadenopatide salorafide intra lobuler kanallarda dilatasyon görülmesi nonobstrüktif sialektaziyi gösterir. Kontrast materyalin boşalması gecikir. Erken devrede noktavari sialektazi, geç devrede globüler, kaviter ve destrüktif değişiklikler görülür. Gut parotitisinde stensen kanılında ürik asit kristalleri bulunabilir. Mikulicz hastalığında gerek litik görünüş gerekse sialgorafide kendine özü görünümü ile tanı konur. Sjigren sendromunda IgG özellikle yükselir,IgM, IgA düzeyinde de yükselme görülebilir. Tükrük bezi tümörlerinin benign olanları klinik bulguların yanı sıra sialografide duktal yapıyı bozan, bezin içinde veya glandın dışındaki tümör görülerek tanı konulabilir. Kesin tanı postoperatif histopatolojik inceleme ile konur.Malign tümörlerde ise lyine kilinik bulglara ek olarak sialografide duktal sistemin bozulması, nekrotik tümör kaviteye kontrast materyalin dolması gözlenir. Tükrük bezi tümörlerinde biopsi, tümörü ve çevresindeki sağlam tükrük bezi dokularını içine alacak şekide, yani parsiyel parootidektomi biçiminde yapılır.Kanımızca bu, tükrük bezi tümörlerinde tanı ve tedavinin temelini oluşturur. Tümörlerde de kesin tanı histopatolojik muayene ile olmaktadır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/115-116

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale