Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Ağız Boşluğu ve Larengoofarenks Tümörlerinin Tanısında ‘Toluidine Blue’
 

Ağız Boşluğu ve Larengoofarenks Tümörlerinin Tanısında ‘Toluidine Blue’

Cevanşir B., Kösemen H., Biliciler N., Karatay C., Tınaz M., Kıyak E., Başerer N.

Bu yazının aslı 9 sayfa ve 16 kaynaktan oluşmaktadır. Ağız boşluğunun birçok kanseri yüzeyel olarak başlar ve inflitratif olmaktan çok yayılma eğilimi gösterirler. Bu nedenle tümörün yayılma alanın belirlenmesi, civardaki ihtihabı reaksiyonların veya lökoplakilerin sınır tayinini güçlendirmeleri olgusu da göz önünde tutulduğunda daha da önem kazanır. Bu nedenle supravital boyama teknikleri, kanserlerin erken tanılarında yardımcı olarak uzun süreden beri kullanılmaktadır. TM ise son 20 yıldır değişik kullanım alanları bulmuştur.Normal mukozalar maroskopik olarak boyanmamakta, ancak mikroskopide, nüveli olan hücrelerin yüzeyel tabakasının boyandığı görülmektedir. Lökoplazilerde yüzeyel keratin tabakalarında nüve ve kanalcıkların bulunmaması nedeniyle boya tutulmamaktadır. Uygulama metodu: Gerek ağız içi, gerek larengofarenks lezyonları serum fizyolojikle temizlenip kurutuldu. % 2'lik sudaki solusyonu kullanılan TM, bir portcotonla lezyon ve civarına sürüldü. 30 saniye sonra yıkanıp temizlendi. 0, +, ++, +++ olarak değerlendirildi. Olgular iki grupta toplandı. 1'inci grup olgularda yapılan (MLS) 9 olgudan 6'sında kordektomi uygulanmış, 2'si ameliyat kabul etmemiş, 1 olgudan da biyopsi alınmıştır. 7 olguda TM sonuçları, histopatolojik tetkikle uyum göstermektedir. Bir olguda yalancı pozitif cevap, bir olguda da yalancı negatif cevap alınmıştır. 2'nci grup olgularda TM ile histopatolojik tetkik arasında tam uyum vardı. Özet olarak TM uygulamasının getirebileceği avantajları şöyle sıralayabiliriz: - TM, lezyonun habis olmadığı hakkında bize ön bilgi vermektedir. - Klinik olarak habaset düşünülen bir olguda TM ile negatif sonuç alınması bize yalancı negatif bir cevap düşündürmelidir. - Özellikle ses teli patolojilerinde, tümörün ön komissürü tutup tutmadığı, ventrikül, band ve subglota inip inmediği hakkında TM faydalı bilgiler verebilmektedir. - Yalancı pozitif reaksiyonlar ise daha önce de belirtildiği gibi ihtihabi ülsere, kanamalı ve benzeri lezyonlarda ortaya çıkmaktadır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/117

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale