Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Mastikatör Bölge Enfeksiyonlarında Tanı Sorunları
 

Mastikatör Bölge Enfeksiyonlarında Tanı Sorunları

Şenocak F., Civelek O.

Mastikatör bölge Cervical Facianın yüzeyel tabakalarının Ramus Mandibulaya, Massetere, Medial Pterygoid ve Temporal kasın alt kısımlarına yayılmasıyla oluşmuştur. Bu yapıların çevresindeki gevşek bağ dokusu ve yaz fasyal kompartıman içinde önemli bir alan oluşturur. Mastikatör bölge dış yandan Masseterik Fasya ile komşudur.Medial sınırı Faringomaksiller bölgeye yakın İnternal Pterygoid kasın medial yüzeyinin fasyasıdır.Mastikatör bölge aşağıdan Mandibula Periostu ile yukarıdan ise kafatası tabanı ve Temporal Fasya ile sınırlanmıştır. İyi belirlenmiş olan bu anatomik kompartıman Parotis bezi, Bucccinatör kas, Fasya ve Submandibuler alan ile yakın olarak ilişkidedir. Mastikatör bölge infeksiyonları genellikle enfekte Moler dişler veya Dental Manipulasyonların sonucu olmasına rağmen, bazen Temporal kemik veya Zigoma infeksiyonları nedeniyle oluşur. Coller ve Iglesias'a göre Mastikatör bölge infeksiyonları bölge duvarlarının destrüksiyonu olmadan yüzeyel veya medial olarak aşağıya doğru yayılmamasına rağmen yüzeyel ve derin Temporal bölgelere kolaylıkla yayılır.Medial Pterygoid Kompartımanı Mastikatör bölgenin lateral kısmından ayıran Fasyal bariyerler aynı zamanda Mastikatör bölge içinde mevcuttur.Mastikatör bölge Akut İnfeksiyonları ağrı, ateş ve toksik absorbsiyon belirtileri ile birlikte Trismusa yol açar ve karakteristik olarak Mastikatör kompartımana sınırlanmıştır.Buna karşılık Mastikatör bölgeyi tutan kronik iltihabi olaylar bölge kemikleri dışına yayılmaya eğilimlidir ve sistemik toksik semptom ve bulgular olmaksızın sert, ağrısız fasyal şişlik ve ilerleyici trismus olarak görülür. Bu bulgular enflamatuvar bir olaydan çok neoplastik bir olayı düşündürür. Burada incelenen 6 Kronik Mastikatör bölge infeksiyonu olgusu bu iyi belirlenmiş klinik antitenin sık rastlanmayan özelliklerini ve başarılı bir tedavi uygulamasını göstermektedir. TEDAVİ: Uygun tedavi, giriş kapısının ortadan kaldırılması (kalmış diş kökleri, diş absesi) uzun süreli antibiotik tedavisi ve geniş ensizyon,drenaj ve mastikatör bölgenin sınırlı debritmanından ibarettir.Mastikatör bölge drenajı en iyi Balir ensizyonu ile yapılır.Porotis yüzeyindeki yumuşak doku ve Maseterik Fasya Maseter kasının ön kenarına kadar eleve edilir. Eğer Parotis bezi geniş olarak tutulmuşsa derin Parotis bölgesine erişmek için, fasyal sinir bulunur, yüzeyel lob uzaklaştırılır. Mastikatör bölge mandibulanın medial ve lateralinden küntçe ekspoze edilir ve eksteriyorize edilir. Medial Temporal bölge Coronoid Proçesten yukarıya ve mediale giderek açılır. Tutulmuş her bölgeye ayrı ayrı deren konulur ve drenaja 5-7 gün devam edilir. Antimikrobik ilaçlar Mastikatör bölge enfeksiyonunun cerrahi drenajı ve debridmanından sonra uygulanır.Yine de olgu özetlerinde gösterildiği gibi etkilenen yumuşak dokuya, dişlere ve mandibulaya uygun cerrahi yaklaşımla birleşilmediği sürece bunlar etkisiz kalır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/118

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale