Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Parafarengial Mesafe Tümörlerinde Tanı Sorunları
 

Parafarengial Mesafe Tümörlerinde Tanı Sorunları

Kayhan V., Delioğlu K.

Bu yazının aslı 4 sayfa ve 5 kaynaktan oluşmuştur. Paraparengial mesafe tonsiller bölge ile farenx üst kısmının yan tarafında bulunan bir bölgedir. Bu bölge içinde tümör oluşması nadirdir. KLİNİK ANATOMİ: Boynun perifarengial mesafeleri farenx etrafında gevşek bir facia plan oluşturur ve boyunu kuşatan yüzeyel facianın altında bulunurlar. Her biri diğeri ile serbest ilişki içindedir. Parafarengial mesafe kafa kaidesinin aşağısında tonsiller bölge ile farenksin üst kısmının yan tarafında lokalize bir bölgedir. Parafarengial mesafedeki tümöral kitlelerin büyüyüş ve oradaki bulunuşlarına stiloid proçes ve mandibulanın açısına (Gonion) yapışan stilomandibüler ligament tesir eder. Parotis glandın parafarengial mesafeye yaklaşan derin bir retromandibüler parçası vardır ve faciası ile parafarengial mesafeden ayrılır. Glandın bu parçasındaki tümörler dıştan herhangi bir belirti vermeksizin bu mesafe içine yayılabilirler. Vasküler, nörojenik ve minör salivar gland tümörleri önden, alttan ve içten parafarengial mesafe içine yayılabilirler ve tonsile ait bir kitle izlenimini vererek teşhiste yanılgıya neden olabilirler. TEŞHİS YÖNTEMLERİ: Anammez ve ortaya çıkış semptomları, genellikle yetersizdir. Müphem rahatsızlıklar, boğaz ağrısı ve otalji, genel olarak rastlanılan şikâyetlerdir. İntra-oral olarak bir kitle görülebilir ve yumuşak damakta asimetri meydana getirilmesi ile birlikte palpe de edilebilir. Şayet müköz membranda bir harabiyet varsa, maligniteden şüphe edilmeli ve derhal biopsi yapılmalıdır. Tümörün planlı sinüs filmleri ve tomografi, sınırların daha mükemmel çizilmesinde yardımcı olur. Kemik erozyonu, sinüslerin ve kafa tabanının tutulması maligniteye delâlet eder. Bu tümörlerin natürü anjiografi ile tayin edilir. Glomüs tümörleri arterio-venöz malformasyonlar ve anevrizmalar anjiografi ile ayırt olunabilir. TARTIŞMA: Parafarengial mesafede parotisin derin lob tümörleri ile parafarengial mesafeden menşeini alan tümörler genellikle seyrek rastlanır. Bunlar baş-boyun neoplazmalarının sadece % 0.5'ini teşkil ederler. Parafarengial tümörlerin insidensi bütün parotis tümörlerinin % 2,6'sıdır. Tetkik için yeterli sayının bulunduğu yukarda kaydedilen çalışmada, parafarengial tümörlerin % 74 - 85'inin selim olduğu gösterilmiştir. Parafarengial mesafe tümörleri için en iyi tedavi şekli external bir yaklaşımla cerrahi olarak çıkarılmaktadır. Mukozada ülserasyon tespit edilmediği müddetçe intra-oral olarak açık biopsi yapmamak gerekir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/119

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale