Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Boyundaki Kitlelerin Ayırıcı Tanısı
 

Boyundaki Kitlelerin Ayırıcı Tanısı

Cingi E., Keçik C., Erkuş S., Aksay C., Bayrı K.

Bu yazının aslı 4 sayfa, 2 tablo ve 10 kaynaktan oluşmaktadır. Boyundaki kitleler konjenital veya akkiz kistlere, iltihabi, paraziter hastalıklara, boyun primer iyi huylu ve kötü huylu tümörlerine ya da metastatik boyun lenf bezlerine bağlı olarak meydana gelebiir. Konjenita ve akkizkislerden en fazla rastladığımız epidermoid kist, dermoid kist, teratoid kist, duktuus troglosus kisti, bronşial kistler, larengoseldir. Epidermoid, ve teratoid kistler solid veya kistik kister olup suprasternal çentik ile submental bölge arasında orta hatta veya submandibuler bezin lateralinde bulunurlar. Ağrısız şişlik tek semptomdur. Eğer kist büyükçe obstrüksiyona bağlı pek hafif şikâyetler yapabilir. Duktus troglosus kisti, orta hatta bulunan kitlelerin en fazla rastlananıdır, kistlerin % 95'i ağrısız olup yutkunmakla hareket ederler. BRONŞİAL KİSTLER: 1. Bronşial cleftten gelişen kistler genellikle dışkulak yolu ön duvarına açılır, kiste basınca dış kulak yolundan kan gelir. 2. Bronşial cleftten gelişen kistler ise strenocleidomastoid kasın ön tarafında lokalizedir. 3. Cleftten gelişen kistler çok nadir olup internal ve eksternal karotis arterleri arkasında oluşur ve trohyoid membrandan hypofarenkse uzanır. 4. Cleftten gelişen kistler henüz rapor edilmemiştir. KİSTİK HİGROMA: Doğumda vardır veya doğumdan kısa süre sonra oluşur. Genellikle kulak, parotis bezi veya posterior üçgende bulunurlar. LARENGOSEL: En fazla rastlanan semptom ses kısıklığı ve boyunda şişliktir. Radyolojik muayenede içi hava dolu kistin görülmesi ile tanı konur. Kronik iltihabi servikal kitleler içinde memleketimizde en fazla rastlaldığımız tüberküloz lenfadenitistir. SARKOİDOSİZ: Çok nadirdir ve servika lenfadenitis yapar. Genellikle başka belirti yoksa biyopsi yapmadan kesin tanı konulamaz. Kwein testinin pozitif olması tanıda yararlı olur. Ayrıca lipoma, enfangioma, kondroma da rastalanan kitlelerdir. Tükrük bezi ve tiroid bezinin primer malign tümörleri de rastlanılan servikal kitlelerdir.Metastatik servikal kitlelerde primer odağı bulmadan kitleden biyopsi yapılmaması gerekir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/120

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale