Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Larenks Kanserlerinde Tanı Sorunları
 

Larenks Kanserlerinde Tanı Sorunları

Kayhan V., Savaş İ., Delioğlu K., Değer K., Urfa H.R.

5 sayfadan oluşan bu tebliğ 12 slayd ve 6 literatür içermektedir. Larenks kanserini teşhisinde kullanılan metodlar ve bunların uygulanışı ve sağladığı bilgiler vakalarda gözden geçirilerek tartışılmıştır. Çalışma grubunun Şubat 1977-Nisan 1982 tarihleri arasında muayene, tedavi ve takibini yaptığı larenks kanseri vakalarının bulgularının incelenmesinde tümörün topografik yerleşiminin vakalara göre dağılımının klasik bilgilere, yayınlara uymadığı, vakalarda en yüksek orandan birinin supraglottik vakalara ait olduğu, yine bu incelemeler esnasında kayıtlı ameliyat öncesi bulguları ile ameliyatta çıkarılan piyesin tetkikinde elde edilen bulguların sıklıkla farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Larenks kanserinde teşhis metodlarından bizim uyguladığımız ve uygulamayadığımız yöntemler hakkında kısa bilgi verilmektedir. Bu metodlardan en önemlisi endoskopi ve biyopsidir.Mutlaka genel anestezi altında yapılması gereken bir muayene metodudur. Biz ancak lokal anestezi tatbikiyle endoskopi yapamadıklarımız ile müteaddit biyopsileri klinik görüşün aksine habaset göstermeyen vakalarda ve endirekt muayenede parsiyel cerrahi hudutlarını aştığı şüphesi olanlarda hemen ameliaytın başlangıcında genel anestezi ile uygulayabilmekteyiz. Larenks kanserinde vazgeçilmez muayene yöntemlerinden birisi de radyolojik incelemedir. Lezyonun anatomik yerini kati olarak belirlemede olduğu kadar, büyüklük ve yaygınlığını da göstermeye ve musab dokunun fonksiyonel değişikliğini de belirlemeye imkan verir.Larenks frontal tomografisi,kontrast larengografi, xeroradyografi kullanılan metodlardır. Endirekt ve direkt larengoskopi tümörün horizontal yaygınlığını iyi gösterdiği ama vertikal yayılmayı değerlendirmede yetersiz kaldığı vakalarda radyolojik inceleme ile vertikal yapılma hakkında iyi bilgi alabiliriz. Ancak derin enfiltrasyon hiçbir metodla tesbit edilememektedir. Martensson tarafından tatbikata konulan ve subglottik bölgenin krikotiroid membrandan sokulan bir optik sistem ile muayenesinden ibaret olan transkoniaskopi, toluidin mavisi ile yapılan supravital boyama ve bugün geçerliliği bahis konusu olmayan eksfoliatif sitoloji diğer teşhis yöntemleridir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/123

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale