Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Ses Bozukluklarında Objektif Tanı Sorunları
 

Ses Bozukluklarında Objektif Tanı Sorunları

Cura O., Günhan Ö., Ege Y., Yavuzer A., Güneri A.

Bu yazının aslı 6 sayfa ve 18 kaynaktan oluşmaktadır. Aerodinamik yöntemlerle hava akımı ve basıncındaki değişiklikler ve ses tellerinin hareketlerini kapsayan bilgileri elde etme olanağı bulunmuştur.Ayrıca elektromyografi ile de ses tellerini aktiviteleri ölçülebilmektedir. Son zamanlarda glottal dalga şeklinin saptanmasındaki çalışmalar artmaktadır.Bu ölçümle ilgili yöntemleri kabaca 4 grupta toplamak olasıdır. 1. Sinematografik yöntemler, 2. Optik yöntemler, 3. Elektriksel veya mekanik yöntemler 4. Akustik yöntemler. Larinksin stroboskopik basısı ise, glottal titreşimleri araştırmaktadır.Larinksin hızlı sinematografisi larinks bakısında önemli bir teknik ilerlemedir. Foniatri laboratuvarındaki bir aygıtın rutin bakıya sokulabilmesi için çok uzun bir ön çalışma gerekmekte, alınan sonuçlar bundan sonra sağlıklı kabul edilebilmektedir. Bu aygıtlarla yapılan ön çalışmalar: SONOGRAF Sesin frekans, şiddet ve süre gibi bütün özelliklerini bir çizelge halinde verebilen bir alettir. Sonografik incelemede elde eilen ve frekans, şiddet, süre boyutları ile nitelenen çizelgeye songram adı verilmektedir. ELEKTROGLOTTOGRAF Faber tarafından gelişirilen bu aygıt ses telleri arasındaki elektriksel empedans değişikliklerini ölçmektedir. Tiroid kartilajın yan yüzlerine yerleştirilmiş elektrodlara stabil jeneratörlerle 300.000 Hz'de yüksek frekanslı alternatif akım verilmektedir. Elektrodlar arası ortalama voltaj 0.5 volt ve boyundan geçen akım da 190 miliamperi aşmamaktadır. Kişinin sabit bir ses çıkarması ile larinksin empedansı her glottik açılmada artmaktadır.Akımın değişikliğinin kaydedilmesi glottik kinetiğin görüntüsünü vermektedir. Foniatride sonuçlarını kayıt sistemi ile aldığımız aygıtların standardiizasyonu için kompütarize ossiloskopi tekniği kullanılmaya başlanmıştır. FOTOELEKTROGLOTTOGRAF Larinks sesinin incelenmesinde kullanılan diğer bir tür glottograftır. 1961 yılında Sonesson tarafından geliştirilen bu aygıt, dikey düzlemde kord vokallerin arasındaki açıklığı saptamamıza yarar. Fotoelektroglottografta krikotiroid membran üzerindeki deriye soğuk ışık kaynağı uygulanmakta, bu ışık burunda geçirilerek epiglot serbest kenarına kadar farinkse uzatılmış bir elektrik transduser, yani çevirici kordon tarafından alınmaktadır. Böylece bu aygıtla ses tellerinin titreşimleri ve ses telleri aralığının eklem hareketi hakkında bilgi edinilmektedir. FUNDAMENTAL FREKANSMETRE Mikrofona verilen sesin temel frekansı lineer ve logaritmik olmak üzere iki ayrı göstergeden kontrol edilerek saptanabilmektedir. Sesin harmoniklarini filtre etmek için, high pass filter ve low pass filter olmak üzere iki ayrı filtre sistemi bulunmaktadır. MONOFON Manofon transduserine değişik uçlar takılarak içi sıvı veya hava dolu sistemlerin basıncını ölçebilecek şekilde geliştirilmiş bir aygıttır. Özefagusa konan bir balonla, membrana krikotiroideadan trakeaya konan bir kanülle ve ağız yoluyla nazofarenkse konan bir tüple bu boşlukların basınçları ölçülebilmektedir. Manofon konuşm yolundaki boşlukların basıncını, fonasyon sırasında saptamak için geliştirilmiş bir transduser-amplifikatör sistemidir. ELEKTROAEROMETRE İnspirasyon ve ekspirasyonda hava akımlarının volümlerini ağız ve burundan ayrı ayrı olarak 4 kanaldan ölçmektedir.Bu aygıt konuşma hareketlerinin incelenmesinde, hava akımı pasajlarının tam olarak araştırılması için geliştirilmiştir. Bu aygıtın uygulanması sabit olmakla beraber kayıt için 4 kanallı komputerize ossiloskopa gerek vardır. Bu aygıtın standardizasyonu bu nedenle tamamlanamamıştır. İNTENSİMETRE Bu aygıt ile sesin fiziksel şiddeti ölçülebilmektedir. Ölçüm mikrofona verilen sesin kaydedicide çizelge halinde gösterilmesi ile yapılmaktadır. Bu aygıt foniatri laboratuvarında diğer aygıtları tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu aygıtta da sağlıklı kayıt zorluğu görülmekte, komputerize ossiloskopa gerek duyulmaktadır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/124-125

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale