Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Çocukluk Çağı Ses Kısıklıklarında Teşhis ve Tedavi
 

Çocukluk Çağı Ses Kısıklıklarında Teşhis ve Tedavi

Cevanşir B., Yazıcıoğlu E., Gürel G.

Bu yazının aslı 7 sayfa ve 9 kaynaktan oluşmaktadır. Çocukluk çağı ses kısıklıkları otolarengologlar için devamlı bir sorun olmuştur. Sebep yaygınlıkla haklı olarak sesi aşırı kullanmak olarak kabul edilmiş, altında hazırlayıcı faktör olarak sadece üst solunum yolları infeksiyonları aranmış ve bunların tedavisi ile sesi aşırı kulanmaktan uzaklaşma tavsiyesinden ileri gidilmemiştir. Oysa bu hastalar üzerindeki araştırmalar özenle yapıldığında ses kısıklığının bir anksiyete semptomu olduğu görülür. Herkes tarafından kabul edildiği gibi hadisede en baş sebep, sesi aşırı kullanma ve yanlış kullanmaktır. Bu aşırı ve yanlış kullanım sinirlilik, saldırgan karakter, çevreye uyumsuzluk, çevresinde etkili olma arzusu gibi psikolojik nedenlerden, hayvan sesleri ve makine çalışmalarını taklit etme gibi oyunlardan kaynaklanmaktadır. Materyalimizi 1982 yılı son 4 ayı içerisinde kliniğimize başvuran 13 çocuk teşkil etmektedir.Olguların 5'i kız, 8'i erkek olup, en küçük yaş 5, en büyük yaş 13'tür. Bu 13 olgunun 2'sinde kronik larenjit, 11'inde ise nodül vokal tesbit edilmiştir. Olguların 5'inde geçirilmiş veya halen mevcut bir üst solunum yolları infeksiyonu tesbit edilmiştir.Hemen hepsinde çevreye uyumsuzluk, aile baskısı, hırçınlık, bir kaçında kendini kabul ettirme arzusu tesbit ettik, yine hepsinin neticede bağırgan ve çok konuşan çocuklar olduğunu kaydettik. Bu hastalarda lezyonun teşhişi bir sorun yaratmamaktadır. Ana sorun temeldeki pisko-sosyal nedeni pedagojik yaklaşımla açığa çıkarmak olmalıdır. Tedavide öncelikle hastalığa neden olabilecek somatik sebeplerin kaldırılması gereklidir.Tedavide başarı, tartışmasız çocuğun agressif, içe dönük veya uyumsuz kişiliğinin çözümü ile kazanılır. Çocuğun üzerindeki baskıların kaldırılması ve ailenin mevcut uyumsuz yaşantısının düzeltilmesi ilk adım olmalıdır. Bu amaçlarla tedavide öncelikle çocukta yalnız olarak bulunmaya özen göstermek gerekir, bilahare aile fertlerinin çalışmalara katılmasını ve yardımını sağlamalıdır.Ses egzersizleri ve konuşma sesiyle yapılan egzersizlerin ancak bu tür yaklaşımları hem çocuk üzerinde, hem de anne ve babada başarılı olmasından sonra denenmesi kanısındayız. Grup tedavisini ise ileri dönemlerde kullanmayı amaçlıyoruz.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/126

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale