Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Mutasyon Sesi Teşhis ve Tedavisi
 

Mutasyon Sesi Teşhis ve Tedavisi

Cevanşir B., Yazıcıoğlu E., Gürel G.

Bu yazının aslı 6 sayfa ve 5 kaynaktan oluşmaktadır. Gençliğin başlangıç devrelerinde çocuk sesinden sıyrılamama kişide çekingen, sıkılgan, güvensiz,introvert bir yapıya neden olmakta, giderek bunalıma sürüklemektedir. Erkek çocuklarda larenks gelişimi antero-posterior yönde hoziroztal olmaktadır. Kız çocuklarda ise gelişim daha çok uzunlamasınadır. Bu gelişmeye bağlı olarak ses telleri de erkek çocuklarda 1 cm, kızlarda 3-4 mm kadar uzar. Bu gelişme aynı zamanda enine de olmaktadır. Sonuçta erkeklerde ses 1 oktav kalınlaşır, kızlarda kalınlaşma olmaz veya en fazla 1-5 - 4 ay kadar sürer. Mutasyon döneminde ses bozuklukları fonksiyonel veya organik olmaktadır. Fonksiyonel bozuklukları şu şekilde sınıflandırabiliriz: - Mutasyon falset sesi, - Tamamlanmamış mutasyon, - Uzun süre devam eden mutasyon - Aniden oluşan mutasyon, - Mutasyonun gecikmeli başlaması. Materyalimizi 19 olgu teşkil etmektedir, en küçük yaş 15, en büyük 23'tür. 16'sında mutasyon falsetto, 1'inde tamamlanmamış mutasyon, 17'sinde internus parezisi ilave oluş mutasyon falset sesi, 1'inde de transversus parezisi yerleşmiş mutasyon falset sesi tesbit edilmiştir. Tedaviye başlamanın geciktirilmesinde salt fonksiyonel olan patolojinin internus ve trasversus parezisi gibi bambaşka boyutlar kazanacağı, kişinin ruhsal dengesini bozacağı bilinmektedir. Bu durumda lüzumsuz hormonal tetkiklerin ve yanıltıcı larenks bulgusuna daha açıklık getirmek amacıyla yapıldığı görülen direkt larengoskopini hastaya ne denli zaman kaybettireceği ortadadır. Dolayısıyla teşhisi gayet kolay olan olguyu vakit kaybetmeden psiko-analitik açıdan ele almak, çözüme radikal bir şekilde yaklaşmak olacaktır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/127

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale