Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Otolarengolojide Patolojik Anatomik Yanlış Tanıya Yol Açabilecek Durumlar
 

Otolarengolojide Patolojik Anatomik Yanlış Tanıya Yol Açabilecek Durumlar

Gökçel A.

Yazının aslı 4 sayfa, 1 tablo ve 5 kaynaktan oluşmaktadır. Vücudun tüm bölgelerinde olduğu gibi otolarengolojide de kesin tanı yöntemlerinden birisi histopatolojik tanıdır. Öncelikle tümör olgularında definitif tedaviye girmeden önce daima biyopsi tanısına ihtiyaç duyulmaktadır. Ensizyonal, eksizyonal, iğne koparma ve ince iğne ile aspirasyon biyopsisi kullanılan biyopsi yöntemleridir. Genel olarak histopatolojik hatalı tanıya yol açan nedenler şu şekilde sıralanabilir: 1) Örnek alma, a) Cerrah b) Patolog (Makroskopik ve mikroskopik), 2) Teknik, 3) Cerrah - Patolog ilişki yetersizliği, 4) Yorum. 1) Örnek alma hataları: Histopatolojik tanıda hataya sebep olan durumların % 50'den fazlasını oluşturur. Gerçekten de kliniğimizde karşılaştığımız olgularda çoğunluğu örnek alma hataları teşkil etmektedir. Buradaki yanılgı çoğunlukla cerrahın hatasından doğmaktadır. Lezyonun tanınmaması, lezyondan yüzeyel parça alınması ya da kısıtlı manüplasyon sonucu hatalı yerden parça alınması gibi. Örnek alma hatasına cerrahtan sonra neden olan kişi patologdur. Patolog bu hatayı a) Makroskopik, b) Mikroskopik olmak üzere 2 aşamada yapar. Büyük piyeslerde materyalin tamamı incelenmemekte, lezyonun özelliğine göre parça alınmaktadır. Lezyondan alınmayan parçalarda hatalı tanıya gidileceği ortadadır. 2) Tekniğe bağlı hatalar: Parçanın lam haline gelinceye kadar geçirdiği aşamalardan sorumlu olan laborant ve teknisyenlerin kalitesi, parçanın iyi takibi, ince kesilmesi, güzel boyanması tanının doğruluğunu etkileyecektir. 3) Cerrah - Patolog ilişki yetersizliği: Klinikopatolojik bir gerçek branşımız için de geçerlidir. Bu gerçek şudur ki "cerrah patoloğa ne soruyorsa onun cevabını alır". Yani cerrahın yaklaşımı ne denli yerinde olur ve ne denli net ve akıllı sorular sorarsa o denli işine yarayacak yanıtlar alır. Patoloğa, hastaya ait tüm müşahade ve klinik bulgular iletilmeli ve muhtemel ön tanılar bildirilmelidir. 4) Yorum hataları: Genellikle yorum hatalarına yol açan nedenler iyi diferansiye malign tümörler ile az diferansiye malign tümörlerdir. Birincisi benign proliferasyon, ikincisi ise iltihap ile karışır. Frozen section tekniği en fazla yorum hatasına yol açan tekniktir. Bilhassa tükrük bezi lezyonlarında frozen yetersiz kalmaktadır. Sonuç olarak değeri son derece fazla olan histopatolojik tanıda hata oranını en alt düzeye indirmek için örnek almada çok dikkatli davranılması, gerekli görülen durumlarda klinikopatolojik bağlantının kesinlikle kurulması uygun olur.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/133

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale