Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Orbita - Nazal Tümefaksiyonlarda Tanı Sorunları
 

Orbita - Nazal Tümefaksiyonlarda Tanı Sorunları

Özek H.

Orbita, burun oluşumları ile yani burun boşluğu ve sinüsler ile üç tarafından çepeçevre sarılmıştır. Bu kemik oluşumlar içinde gelişen tümörler genellikle geç belirti vermelerinden ötürü yakın komşulukta bulundukları orbitada da birtakım tahribatlar yaparlar.Konuyu bu noktadan ele alarak sinüsler ve burun boşluğu tümefaksiyonlarının tanı şekilleri sunulmuştur. Maksiller sinüs: Selim tümörleri genellikle antrum içinde kalırlar. Antrum içindeki tümörler röntgen ile tanınabilirler. Antrum dışına taşmış olanlar rinoskopi anterior ile kolayca tebit edilebilir. Kistleri sinüs duvarlarında tahribat yaparlar. Patladığı zaman burundan sarı-gru renkte kanıtı olur. Radioopak madde ile dolma defekti tesbiti tanıya götürür. Adamantinoma kemikte elastik lobüllü bir yüzey oluşturur. Vestibulum nazideki kistler burun vestibülü tabanını yukarı kaldırır soluk, yumuşak ve fluktuan bir şişlik olarak gözlenir. Osteomlar sinüs duvarına baskı yapmadan belirti vermezler. Direkt grafi ile tanıya varılabilir. Maksillanın malign tümörlerinde semptolar uyarıcı olamamaktadır. Burun tıkanıklığı, epistaksis ve baş ağrısı ile ilk kez kendini gösteren hastalık yüz kemiklerinde yaptığı tahribat ile yüzde şekil bozukluğuna sebep olur. Kafa içi tahribatına bağlı kranial sinir felçleri, his bozuklukları proptosis, görme bozukluğu ve olfaktuar bozukluklar meydana gelir. Mevcut bu belirtileri göz önünde tutarak iyi bir anamnez, palpasyon, rinoskopi, anterior ve posterior, sinüs irrigasyonu, biyopsi, transilumunasyon, radyoopak madde ile grafi, tomografik tetkik , termografi, anjiyograf, radyoizotop uygulaması, kompüterize tomografiden istifade ederek tanıya gidilebilir. Frontal sinüs tümörlerinden mukosel ve kistlerde supraorbital ölgede ağrı vardır. İlerleyen mukoselin kemikte yaptığı tahribat ile krepitasyon alınır. Göz küresinde yer değiştirme olabilir.Röngen mukoselin büyüklüğü, yerleşimi ve meydana getirdiği deformiteyi tesbit etmede esas araçtır. Frontal osteomada ağrı ilk belirtidir. Diplopi, rinore, pipillödem görülebilir. Direkt grafi ile tanıya gidilebilir. Frontal sinüsün malign tümörlerinde kemik destrüksiyonu gözlenebilir. Ekzoftalmi olabilir. Etmoid sinüsün iltihabı ile gelişen mukosel orbitada yer değişikliğine sebep olur. Röntgende kemik destrüksiyonunu görmekle teşhise gidilir. Epitelyomaları hayati dokulara zarar vermeden teşhis etmek güçtür. Tomografik tetkiklerden istifade edilir. Sifenoid sinüsteki tümörlerde optik nevrit ve eksoftalmi uyarıcı oluyor. Sella Tursikayı tutan tümörler dolaylı olarak Sfenoid sinüse ve burun boşluklarına yayılabiliyor. Burun tıkanıklığı, baş ağrısı ve post nazal akıntıya sebep oluyor. Teşhis için burun ve nazofarinksten alınan biyopsiler, Sfenoid sinüs ve Sella Tursikanın lateral grafileri tanıya yardımcı oluyor.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/134

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale