Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Yerel Vazokonstriktörlerin Burun Hemodinamiğine Etkilerinin Saptanmasında Reorinografi Yönteminin Yeri
 

Yerel Vazokonstriktörlerin Burun Hemodinamiğine Etkilerinin Saptanmasında Reorinografi Yönteminin Yeri

Hızalan İ.

Bu bildirinin aslı 8 sayfa olup 2 şekil, 4 tablo ve 5 kaynaktan oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, burun kan akımını yakından yansıttığı bilinen reorinografi yönteminin yerel nazal dekonjestan ilaçların klinik değerlendirilmelerinde kullanımı sınamaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamızın materyalini yaşları 10 ila 67 arasında olan 9' erkek, 5' kadın 14 olgu oluşturmaktadır. Olguların seçiminde: - Burun ve paranazal sinüslere ait yakınması, ameliyat anemnezi ya da klinik veya radyolojik normal dışı bulgu olmaması, - Senede üç kereden fazla aksırık ve sulu burun akantısı ile seyreden soğuk algınlığı periodları bildirmemesi, - En az üç aydan beri, herhangi bir nedenle vazomotor ettkili bir ilaç kullanmamakta olması, - Anemnezinde kalp-damar rahatsızlığı olmaması koşulları aranmıştır. Reorinografi uygulaması için tarafımızdan geliştirilen iki çift elektrod, özel taşıyıcı ile birlikte direkt görüş altında iki burun boşluğuna sokularak her iki alt konkanın medal yüzlerine, konkaların ön kenarlarından 0.5-1 cm uzaklıkta yerleştirildi ve özel taşıyıcısının yaptığı bası ile yerinde sabit tutuldu. Ayrıca dönme hareketi yapmaması için taşıyıcını burun dışında kalan kısmı bir flaster ile hafifçe burun sırtına tutturuldu. Yüzeyel ya da yerel anestezi kullanılmadı. Çalışmamızda ölçümler için Siemens 933 Model iki kanallı reograf kullanılmıştır. Kayıt için üç kanallı Siemens Cardiostat 3T ve gözlem içcin Siemens ossiloskop, reograf ile seri bağlanmışlardır. Önce, normal reorinografik kayıt gerçekleştirilmiştir. Sonra yerel vazokonstriktör örneği olarak seçilen Xylomethazoline trivine), bir taraf alt konkasına doğru Downs LX 240-01-D nazal atomizör ile püskürtüldü. Püskürtme başına 90 mgr. aktif madde bulundurduğu hesaplanan 1/1000Dlik Xylomethazoline'den üç püstürtme (270 mgr.) yapıldı. Vazokonstriktör uygulaması öncesindeki ve uygulamadan sonra 1., 3. ve 5. dakikalardaki reorinogramın amplitüd değerleri vazokonstriktör uygulanan taraf ve aksi taraf için ayrı ayrı saptandı ve karşılaştırıldı. Reorinogramda ortaya çıkabilecek değişikliklerin Xylomethazoline'e bağlılığını araştırmak için 8 olguya ayrıca aynı tip nazal atomizör ile % 0.9'luk NaCI solüsyonu (plasebo) üç kez püskürtüldü. Elde edilen reorinogramın amplitüd değerleri uygulama öncesindeki değerler ile karşılaştırıldı. Buna göre, Xylomethazoline uygulanan tarafta, olgularımızda 8.27±5.21 mm olarak hesaplanan uygulama öncesi reorinogram amplitüdlerinin ortalaması, uygulamadan sonraki 1 dakikada 5.75±3.72 mm 3 dakikada 5.90±3.82 mm, 5 dakikada 6.03±3.73 mm olmaktadır. Uygulamanın aksi burun tarafında 8.00±5.55 mm olan uygulama öncesi reorinogram amplitüdleri ortalaması 1., 3. ve 5. dakikalarda 7.31±4.95 mm ile 7.48±5.10 mm arasında bulunmuştur. Xylomethazoline uygulanan taraf reorinogramların amplitüdlerinde uygulamadan önceki değerler ile uygulamadan sonraki dakikalardaki değerler arasında, hem 1. dakika için (t=3.39) hem 3. dakika için 8=3.43) hem de 5. dakika için (t=3.20) p<0.05 bulunmuştur. Buna karşın 1. dakika ile 3. dakika arasındaki amplitüd farkında (t= 1.80) ve 3. dakika ile 5. dakika arasındaki amplitüd (t=1.60) ise p>0.05 olarak değerlendirilmiştir. Xylomethazoline uygulanan tarafın aksi tarafından elde edilen reorinogramların değerlendirilmesinde, uygulama öncesi ile uygulamadan sonraki dakikalardaki amplitüdlerin karşılaştırılmasında (t= 1.31, t= 1.47 ve t= J1.17) p>0.05 olarak bulunmuştur.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/139-140

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale