Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Ses Yararına Bağlı Olarak Burun Mukozasında Oluşan Kan Akımı Değişikliklerinin Kaybı
 

Ses Yararına Bağlı Olarak Burun Mukozasında Oluşan Kan Akımı Değişikliklerinin Kaybı

Hızalan İ.

Bu çalışmanın asıl 7 sayfa, 2 tablo ve 4 şekilden oluşmuştur. Dış çevredeki uyarılar, bu arada ses uyarılarına yanıt olarak otonom sinir sisteminin harekete geçip derideki ter bezlerini uyararak deri direncini azaltmak yoluyla elektrodermal reflekse neden olduğu bilinmektedir. Ayrıca, yine otonom regülasyonu yoluyla derideki damar uçlarında kontraksiyon oluştuğu da gösterilmiştir. Ses uyaranına karşı burun damarlarında da kontraksiyon oluşması beklenilen bir olaydır. Çalışma, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Birimlerinde 7'si erkek, 3'ü kadın toplam 10 olgu üzerinde yapılmıştır.Olguların yaşları 19 ile 60 arasında değişmektedir. Olgular burun ve paranasal sinüslere ait yakınması ameliyat anamnezi, klinik ya da radyolojik normal dışı bugusu olmayan en az üç aydan beri vazomotor etkili ilaç kullanmayan saf ses işitme eşiği düzeylerinde 125 ile 8000 Hz. Frekansar arasında İso-1964 standartlarına göre 20 dB'den fazla işitme kaybı olmayan kişilerden seçilmiştir. Kan akımındaki değişiklikleri grafik olarak incelemeye yarayan bu yöntemin istirahat durumundaki kişilerde buruna uygulanmasında diğer reografik incelemelerdeki dalgaların ana hatlarını taşıyan düzgün reorinogramlar elde edilmiştir. Yaş ortalaması 30.2±12.74 olan ve işitmesi normal hudutlarda olduğu saptanan 10 olgunun bir kulağına hava yoluyla 1000 Hz frekans ve 100 dB SPL şiddette ses uyaranı verilmesi sırasında aynı tarafta reorinogramın süregelen dalgalarının amplitütünde ufalma titrek bir kayıtla ya da tümüyle düzensiz fakat küçük amplitüdlü dalgalar gözlenmektedir. Bu bulgular uyarı kesildikten sonra 1-2 saniye içinde kaybolmaktadırlar. Verilen ses uyaranını aksi taraftaki reorinogramın kaba gözleminde belirgin bulgular gözlenmemektedir. Ses uyaranının stress faktörü olarak etkisi değişik frekanslardaki seslere tepki farkları ve değişik şiddette seslerle eşit tepkinin aranması ayrı bir araştırma konusu olabileceğinden bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Yine de ulaşılan sonuçlar reorinografi yönteminin ses uyarınına karşı burun mukozasında oluşan kan akımı değişikliklerini yansıtabidiğini ve bir odyometri yöntemi olarak üzerine eğilmeye değer olduğunu düşündürmektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/141

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale