Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Allerjik Rinitte Tanı Sorunları
 

Allerjik Rinitte Tanı Sorunları

Cura O., Bilgen V., Yavuzer A., Efendi H., Bilge Y.

Allerji terimi 1906'da Von Pirquet tarafından ortaya atılmış olup, herhangi bir madde ile birçok kez karşı karşıya kalmış bir kimsede anormal bir tepkinin görülmesi anlamına gelmektedir. Allerjik reaksiyonlara neden olan allerjenlerin çok çeşitli oldukları ve organizmaya değişik yollardan girdikleri bilinmektedir. Allerjik rinitte hasta için katlanılması güç olan koşullar şöyle sıralanabilir: - Burun tıkanıklığı, - Hidrore, - Hapşırma, - Göz yaşarması, - Burunda karıncalaşma, yanma, kaşıntı, - Burun kökünde ağrı, - Baş ağrısı. Bu subjektif yakınmalar yanında hastalar çoğu kez, yakınmaları ile mevsimler, bazı kozmetik ve deterjanlar çeşitli maddeler ve tozlar, yer değişitirmeler, kokulu meyva-sebze ve içecekler, kedi, köpek, kuş gibi hayvanlar, hatta bir takım yünlü giysiler arasındaki ilişkiyi hekime rahatlıkla anlatmaktadırlar. Bakıda oldukça berrak bir hidrore ile nasal mukozanın soluk ya da leylak renginde bir ödem gözlenir. İnfeksiyon bulgularının olmayışı dikkat çekicidir. Görülüyor ki dikkatli bir anamnez ve özenli bir rinoskpi anterior ile alerjik rinit tanısı kolaylıkla konulabilmektedir. Allerjik rinitte sorun hastalığın tanısında değil, hastalığa neden olan allerjenin tanısındadır. Kanda ve özellikle nasal sekresyonda eozinofil araştırılması yanında deri testleri ve miroşirürji küreti ile alt konkadan kürete edilen mukozanın değişik allerjenlerle karşılaştırılarak sil hareketleriin, durma sürelerine göre değerlendirmesi yapılmakla allerjenlerin tesbiti yapılabilinmektedir. Allerjik rinitli hastalarda deri testlerine duyarlı oldukları saptanan allerjen eriyiğinin hastanın burnuna püsküttükten 5-10 dakika sonra yapılan bir rinoskopi anterior ile nasal mukozadaki reaksiyonları değerlendirerek allerjeni saptayabilmek olanağı vardır. Bu şekilde bir uygulamanın her yerde ve kolaylıkla gerçekleştirilebileceği kanısındayız. Ayrıca yapılan çalışmalar sırasında allerjen eriyikleri deri testlerinde kullanılan dilusyonlarda ve 1/10 cc miktarda buruna püskürtüldüğünde istenmeyen aşırı bir allerjik reaksiyonun görülmediğni de vurgulamak isteriz.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/142

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale