Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Bsera ile Zeka Geriliği Olan Çocuklarda İşitme Eşiği Tayini
 

Bsera ile Zeka Geriliği Olan Çocuklarda İşitme Eşiği Tayini

Yağız C., Özek H.

Bu tebliğin aslı 4 tablo, 3 şekil, 3 grafik ve 17 literatürden oluşmaktadır. Zeka geriliği olan çocukların eğitimi büyük ölçüde işitme ve görme duyuları ile sınırlıdır. Oysa, bu tür çocuklarda işitme kaybının erken tanısı sorun olma özelliğini korumaktadır. Bu araştırma iki amaca yöneliktir. BSERA ile subjektif işitme eşiğinin 4 kHz'de saptanması. İşitmesi subjektif yöntemlerle teyid edilmiş olan kontrol grubunu oluşturan 4-14 yaş grubu içinde 16 normal zekalı çocuğun BSERA ile 4 kHz'de saptanan işitme eşikleri konvansiyonel odyometri ile saptanan eşiklerle % 92 oranında uyum içinde bulunmuştur. Zeka geriliği olan 4-14 yaş grubu içinde 24 çocuğun 48 kulağı BSERA ile incelenerek 20 dB üzerinde ve 20 dB altında olan kulaklar ayırılmıştır. 4 kHz'de 20 dB üzerinde işitme eşiği veren çocuklarda BSERA pattern ve dalga süreleri (V. dalga latansı) istatistiki olarak farklı bulunamamıştır. Oysa 20 dB altında cevap veren çocuklarda bu fark istatistiki olarak vardır. Bu gözlemlere dayanarak BSERA'nın zeka geriliği olan çocuklarda uygulanabilir objektif odyometrik yöntem olduğu kanısındayız.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/144

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale