Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1984 » Frenulum Kısalığı Sorunu
 

Frenulum Kısalığı Sorunu

Şenocak F., İrez T.

1 aylıktan 5 yaşa kada olan 50 çocukta dilin alt yüzünde 3 tane boyutun ölçümü yapıldı. Bütün ölçümler çocuklar hafif bir anestezi altında iken gerçekleştirildi. Boyutların sapmaları gruplanmış istatistiklerde belirtildi. Tüm ölçümlerde yaşlara uygun bir değişiklik bulundu. Bulgular ankyloglossia'nın ayırt edeci teşhisinde kantitatif bir değerlendirilme olarak tartışıldı. Vaka raporları ise frenaktomi isteyen vakaların açıklığa kavuşturulması içi eklendi. Dil, esasında hiç kemiksel yapı taşımayan tamamen müsküler bir organ oluşu nedeni ile sonsuz derecede hareket kabiliyetine sahiptir. Böyle bir hareket genişliği dilin morfolojik boyutlarının kesin belgelenmesini ve bu ölçülerin konuşma fizyolojisi ile bağıntı kurulmasını engellemiştir. Bu çalışma ise, 1- Küçük ve genç çocukların sublingual alan boyutlarının fonksiyonu olarak dil gelişimini ve 2- Anksloglassia'nın objektif bir anlatımı için yapıldı. Hazırlıklar Alabama, Birmingham Çocuk Cerrahisi Bölümünde yapıldı. Bu neden haricinde ameliyatı yapılacak 50 çocukta (28 erkek 22 kız) ölçüm yapıldı. 1 aydan 5 yaşa kadar olan çocukların ortalaması 2 yaş 4 aydı. 25 süje adenotonsillektomi için hazılanmakta idi. Geri kalan ise kist ve herni gibi hastalıklardan ameliyat olacaktı. Hiçbir hastanın baş boyun bölgesi anomalisi yoktu. 3 değişik ölçüm yapıldı. A: Dilin mandibule yapışma yeri ile sublingual gudednin lingual sınırı, B: Bublingual guddenin lingual sınırı ile frenulumunu dilin sivri ucuna yapıştığı yer, C: Frenulumun yapışma yeri ile sublingual alanın orta hattında fliform papila ile kaplı olduğu nokta. SONUÇLAR: A ölçümü en küçük boyut olup yaşla çok az değişmektedir. Boyutlar 1.5 mm ile 11.8 mm arasında değişmek olup 6.5 mm ortalama göstermekte idi. B ölçümü ise çizgisinden e anlaşılacağı gibi, hayatın ilk aylarında daha çabuk değişmektedir. Bu boyut uzunluğu ile yaş arasındaki bağlantı anlamlı olup, 4.5 ile 17.6 mm arasında değişmekte olup, 12.1 mm ortalama göstermektedir. C ölçümünün de yaşla belirgin bağlantısı olduğu gözlendi. 5 mm ile 18.7 mm arasında değişmekte olup ortalama 9.4 mm'dir. YORUM: Bu çalışmayla, ankyloglossia'yı objektif bir şekilde açıklayabilecek metodlar sunduk. Uzun yıllar ankyloglossia, halk arasındak konuşma bozukluğu yapan bir olay olarak bilinerek önemini korumuştur. Butlin ve Spencer'e giöre "Fabrisio d'Aquapendente" ebeleri 1600 yıllarında her yeni doğanda konuşma zorluğunun önüne geçmek için frenulumu kesmek ve dili ayırmak için tırnak uzatmışlardır. Son zamandaki bulgular konuşma zorluğu ile dilin serbest kısım uzunluğu arasında bağıntı olduğunu ortaya koymuştur. Fletcher ve Meldrum'un çalışmamızdakine benzer ölçülerle 6 yaş çocuklarla heceleme bozuklukları ile dilin serbest kısım uzunluğu arasında belirgin bağıntı bulmuşlardır. Buna benzeyen bir araştırma 8-13 yaş arası normal ve geri zekalı çocuklarda yapılmış ve Daly ve Fletcher tarafından yayınlanmıştır. Bu karışıklıklar Ankyloglossia'nın dilin ağız tabanına tamamen yapışık olması şeklinde sert ve kesin bir çizgide dönüşülmesinden gelmektedir. Bu da çok nadir bir olgudur. Kantitatif ölçümler yapılmadan partial Ankyloglossia'yı tarif çok güçtür. Horton'a göre Ankyloglossia dilin sadece ince bir müköz membranla tabana yapışık olmasından, frenulum ve Genioglossus kasının fibrozlaşmasına kadar olan geniş bir olaydır. Sublingual ölçümlerin tüm çocuklarda yapılması gerektiğine inanmıyoruz. Daha basit olarak kalitatif tayinler mesela çocuğun dil ucunu alveolar köprüye değdirmesi, dilini dışarı uzatıp ağzın bir köşesinden diğerine dolaştırması, linguadental ve linguaalveolar sessiz harflerin çıkarılması, dil dışa uzatıldığında dil ucunun çentiklenmesi, dil ucunun alt diş etlerine değmesinin engellenmesi gibi olaylar araştırılabilir. Yapılan ölçümler, bulunan ortalamalar, Ankyloglossia'ını tedavisinin daha bilimsel esaslara oturutulması içindir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 22 (Supl.)/145-146

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale