1985

1. Burun ve Paranasal Sinüslerin Non - Hodgkin Lenfomaları
2. Amatsu Trakeo - Özofageal Şant Ameliyatlı Bir Olgu
3. Boyun Tümefaksiyonlarında Primer Neden Tanısının Üç Olgu Örneği ile Tartışılması
4. Larenks Adenokarsinomları
5. Fasial Kanal Boyutları ve Dehisansları
Dimensions and Dehiscences of Facial Canal
6. Subglottik ve Trakea Stenozları Sebebleriyle Servikal Trakea Cerrahisine Bakış
7. Larinks ve Trakea Darlık ve Paralizilerinde Cerrahi Tedavi
8. Rinoplasti
9. Maksillo - Fasial Traumada Tanı
10. Maksillo - Fasial Kırıklarda Genel Tedavi Prensipleri
11. Estetik Yüz Cerrahisi ve K.B.B. Bilim Dalındaki Yeri
12. Primer ve Sekonder Damak Yarıklarında Uyguladığımız Kombine Bir Onarım Yöntemi
13. Kulak-Burun-Boğaz Ameliyatlarında Anestezinin Özellikleri: Genel Prensipler
14. K.B.B.’de Gırtlak ve Ses Telleri Üzerine Yapılacak Planlı ve Acil Cerrahi
15. Otolarengolojide Akupunktur
16. Fasial Sinir Felçlerinde Muayene Metodları ve Cerrahi Girişimde Genel Prensipler
17. Odio - Vestibüler Araştırmayı Tamamlayıcı Bir Muayene: Stapes Refleksi
18. Nadir Görülen Larenks Habis Tümörlerinden Karsino (Pseudo) Sarkom Hakkında
19. Çocuklarda Nadir Görülen Boyun Lokalizasyonlu Lenfangioma (Kistik Higroma) Vakaları Hakkında Görüşlerimiz
20. Hemodiyaliz ve Medikal Tedavi Gören Kronik Böbrek Hastalarında İşitme Kayıpları
21. Maksiller Sinüs Yabancı Cisimleri (Bir Vaka Münasebetiyle)
22. Kulak Rabdomiyosarkomu (Bir Vaka Münasebetiyle)
23. Glomus Jugulare ve Karotikum Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Transtemporal Pontoserebellar Köşeye Varış Yolları
24. Köşe Tümörlerinde Mikrocerrahi
25. Bilateral Kapalı Larenks Paralizilerinde Yaptığımız Cerrahi Teknik ve Sonuçları
26. Biletaral Rekürrens Paralizilerinde Uyguladığımız Cerrahi Teknik ve Sonuçları
27. Tinnitus Tedavisinde Transkütan Nörostimülasyonun Yeri
28. Vestibülosüpressif Droglarla Vertigonun Kontrolü
29. Ani Sağırlıkta Uyguladığımız Medikal Tedavi ve Sonuçlar
30. Uyguladığımız Timpanoplasti Evrimi, Endikasyon ve Metod İlişkisinin Günümüzdeki Durumu
31. Adesiv Otitlerde Ventilasyon Tüpü Kullanımı ve Özellikleri
32. Burkitt Lenfoması
33. İnverted Papillomalar ve Tedavileri (Lateral Rinotomi Yolu ile Tedavi Edilen Bir Olgu Nedeniyle)
34. Vertikal Parsiyal Larenjektomide Kord Defektinin İpsilateral Aritenoid ile Daraltılması
35. Sfenoid Sinüs Osteojenik Sarkomu (Bir Olgu Nedeniyle)
36. Vagus Menşeyli Parapharyngeal Schwannoma (Neurilemmoma) Vakası

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale