Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1985 » Fasial Kanal Boyutları ve Dehisansları
 

Fasial Kanal Boyutları ve Dehisansları

Kanımtürk E., Candan H., Aktaş D.

20 temporal kemik üzerinde çalışılarak fasial kanalın boyutları, komşu yapılara olan mesafeleri, dehisansları ve kanaldaki varyasyonlar incelenmiştir. Timpanik segmentte daha fazla olmak üzere dehisansların, nadir de olsa bazı varyasyon ve anomalilerin olabileceği, bunların kulak cerrahisinde hatırlanması gerektiği vurgulanmışıtır.

Dimensions and Dehiscences of Facial Canal

Kanımtürk E., Candan H., Aktaş D.

Facial canal measures, distances to adjacent structures, dehiscences and variations were investigated by working in 20 temporal bones. Dehicsences which occur more frequently may be seen along the course of canal, and it was emphasized to be necessary for otologists to remind that they are fairly important in ear surgery.

Türk Otolarengoloji Arşivi 23(1-2)/44-47

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale