Burkitt Lenfoması

Akan D., Oran Y., Enver Ö., Korkut N.

Bu bildiride kliniğimizde yatırdıımız bir olgu nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da oldukça seyrek rastlanan Burkitt Lenfomasının etyoloji, histopatoloji, klinik görünümü ve tedavisi hakkında son görüşler ortaya konmuştur.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2383-4)/104-107

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale