1986

1. Bir Olgu Nedeniyle Rhinosklerom
2. Juvenil Otosklerozda Tedavi Prensipleri ve 7 Yaşında Bir Vaka Takdimi
3. Baş ve Boyun Adenoid Kistik Karsinomalı Hastalarında Kliniko-Histopatolojik Bir Araştırma ve Tedavi Metodunun Seçilmesi
4. Tükrük Bezi Malign Tümörlerinde Tedavi Prensiplerimiz
5. Estesionöroblastoma
6. Malign Histiositozis
7. Nazal Sarkoidoz
8. Jüvenil Anjiofibromun Cerrahi Tedavisi Öncesi Uygulanan Terapötik Ambolizasyon ve BT’nin Değeri
9. Burun Tıkanıklığında Alt Konka Hipertrofisinin Basit Bir Cerrahi Yöntemle Tedavisi
10. Endotrakeal Künt Travmalar, Konservatif Cerrahi, Tedavi Yöntemleri ve Anestezi Sorunu
11. Larenks Myoblastomaları ve Tedavi Sorunları
12. Relapsing Polikondrit
13. Vegetan İntravasküler Hemangioendotelyoma
14. Nazal Kavite ve Paranazal Sinüs Malign Melanomları
15. İnverted Papilloma
16. Uyguladığımız Ossiküler Rekonstrüksiyon Yöntemleri
17. Zorluk Gösteren Nazal Septum Cerrahisi
18. Mikroskopik Kordopeksi
19. Standart ve Geniş Parsiyel Larenjektomi
20. İki Olgu Nedeniyle Temporal Kemik Primer Kolesteatomu
21. Bir Vaka Nedeniyle Orta Kafa Çukuru Yoluyla Vestibüler Nörektomi
22. Palatal Miyoklonus "Vaka Takdimi"
23. Glob Travmaları
24. Rinoplastide Lateral Osteotominin Önemi
25. Konjenital Aural Atrezi ve Aplazilerde Uygulanan Cerrahinin Endikasyon, Yöntem ve Elde Edilen Fonksiyon Sonuçları
26. Damak Yarıklarında Uyguladığımız Tedavi ve Aldığımız Sonuçlar
27. Allerjik Rinitlerde Barsak Paraziti İnsidansı
28. ORL’de Sonik Aerosolterapi
29. Postoperatif Rinoplasti Komplikasyonlarına Yaklaşım
30. O.R.L.’de Thalassoterapinin Yeri
31. Frontal Sinüzit Komplikasyonları
32. Kolestatomlu Kronik Otitlerde Labirent Fistülleri
33. Bir Ailenin Birkaç Ferdinde Görülen Basal Cell Epithelioma
34. Parotis Cerrahisinde Boyama Yönteminin Güvenlik Açısından Yararları
35. Değişik İşitme Kayıplarında Objektif Odiometri Olarak Erken Süreli Uyarılmış
36. Sayvan Plastiğinde Modifiye "Anterior Scorring" Yönteminin Biyomekanik İncelemesi
37. Konjenital Kulak Atrezilerinde Cerrahi Yaklaşım
38. Glob Farenje ve Tedavi Sorunları
39. Kronik Hipertrofik Konkaların Submukozal Bipolar İğne Koter İle Tedavisi
40. Yüz Cildi Tümörlerinde Cerrahi Uygulama ve Rekonstrüksiyon
41. Laringoskopide Yüksek Frekanslı Jet Vantilatör (YFJV)
42. Nöroleptanaljezi
43. Trakea'ya T-Tüp Yerleştirilmesi, Cerrahi Girişiminde Yüksek Frekanslı Jet Vantilatör
44. Erişkin Süspansiyon Larengoskopisinde Uyguladığımız Genel Anestezi (2610 Vaka Üzerinde Bir Çalışma)
45. Ses Telleri Üzerinde Yapılan Cerrahi Girişimlerde Yüksek Frekanslı Jet Vantilatör
46. Fasial Paralizilerin Topografik Tanılarında Odyolojinin Yeri
47. Glomus Jugulare ve Glomus Timpanikum Tümörlerinde Tanı Sorunu ve Cerrahi Tedavilerinde Uygulanacak Teknik
48. Fasial Paralizide Evre Tartışması

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale