Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1986 » Değişik İşitme Kayıplarında Objektif Odiometri Olarak Erken Süreli Uyarılmış
 

Değişik İşitme Kayıplarında Objektif Odiometri Olarak Erken Süreli Uyarılmış

Kanımtürk E., Özkaptan Y., Tekalan Ş.A.

Kliniğimizde objektif odiyometrik yöntemlerden uyarılmış işitme potansiyellerini kaydetmekteyiz. Bunlardan erken süreli olanlarını değişik işitme kayıplarının değerlendirilmesinde kullandık. 10 normal vakada eşiğe kadar olan normal sınırları bulduktan sonra odiyogram elde edilen ve edilemeyen potansiyellerin kaydını yaptığımız 60 vaka içinden 6 karakteristik vaka takdim edildi. Sonuç olarak bu potansiyellerin işitme fonksiyonunun değerlendirilmesinde oldukça yararlı olduğu kanısına varıldı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 24(3-4)/69-77

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale