Nöroleptanaljezi

Cura O., Bilgen V., Ege Y., Hünler E.

Türkçe Özet Yoktur.

Türk Otolarengoloji Arşivi 24(3-4)/111-113

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale