Allerjik Rinit

Aydilek R., Kartaloğlu Z.

Allerjik rinit, burunda konjesyon, akıntı, kaşıntı ve aksırık belirtileri ile kendini gösteren bir hastalıktır. En önemli nedeni inhasasyon yoluyla giren allerjenlerdir. Mast hücrelerinden salınan histamin bölgesel vazodilasyon ve ödeme neden olmakta ve duyu sinirlerinin uçlarını da uyararak aksırık olayını meydana getirmektedir. Nazal sekresyonda eozinofilerin bol olması tanıya yardımcı bir laboratuar bulgudur. Tedavide,antihistaminler, sempatomimetikler, kromolin sodyum ve kartikosteroidler kullanılır. Endikasyon varsa immünoterapi uygulanır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 25(1)/29-35

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale