Allerjik Rinit

Aydilek R., Kartaloğlu Z.

Allerjik rinit, burunda konjesyon, akıntı, kaşıntı ve aksırık belirtileri ile kendini gösteren bir hastalıktır. En önemli nedeni inhasasyon yoluyla giren allerjenlerdir. Mast hücrelerinden salınan histamin bölgesel vazodilasyon ve ödeme neden olmakta ve duyu sinirlerinin uçlarını da uyararak aksırık olayını meydana getirmektedir. Nazal sekresyonda eozinofilerin bol olması tanıya yardımcı bir laboratuar bulgudur. Tedavide,antihistaminler, sempatomimetikler, kromolin sodyum ve kartikosteroidler kullanılır. Endikasyon varsa immünoterapi uygulanır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 25(1)/29-35

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale