Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1987 » Kronik Suppuratif Otitis Media Bakteriolojisi
 

Kronik Suppuratif Otitis Media Bakteriolojisi

Sunar O., Devranoğlu İ., Şirinsohen M.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’na başvuran ve ameliyat edilen 40 olgunun preoperatif ve postoperatif bakteriolojik incelemeleri yapılmış ve sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Preoperatif olarak yapılan bakteriolojik inceleme sonucunda ilk sırayı Ps. aeruginosa ve Difteroid çomaklar almış, bunu Proteus mirabilis ve St. aureus takip etmiştir. Postoperatif olarak yapılan bakteriolojik inceleme sonucunda Ps. aeruginosanın baş sırasını koruduğu, bunu St. epidermidis, Proteus mirabilis, Gr (+) çomaklar ve difteroid çomakların takip ettiği görülmüştür. Mono ve Di-poliinfeksiyon yönünden karşılaştırma yapıldığında postoperatif olarak poliinfeksiyonun arttığı gözlenmiştir. Antibiyotiklere hassasiyet testi sonucunda en etkili antibiyotiklerin Gentamycine, Tobramycine, Cephalotine, Cefazoline ve Rifampicin oldukları gözlenmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 25(1)/68-77

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale