Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1987 » Kronik Suppuratif Otitis Media Bakteriolojisi
 

Kronik Suppuratif Otitis Media Bakteriolojisi

Sunar O., Devranoğlu İ., Şirinsohen M.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’na başvuran ve ameliyat edilen 40 olgunun preoperatif ve postoperatif bakteriolojik incelemeleri yapılmış ve sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Preoperatif olarak yapılan bakteriolojik inceleme sonucunda ilk sırayı Ps. aeruginosa ve Difteroid çomaklar almış, bunu Proteus mirabilis ve St. aureus takip etmiştir. Postoperatif olarak yapılan bakteriolojik inceleme sonucunda Ps. aeruginosanın baş sırasını koruduğu, bunu St. epidermidis, Proteus mirabilis, Gr (+) çomaklar ve difteroid çomakların takip ettiği görülmüştür. Mono ve Di-poliinfeksiyon yönünden karşılaştırma yapıldığında postoperatif olarak poliinfeksiyonun arttığı gözlenmiştir. Antibiyotiklere hassasiyet testi sonucunda en etkili antibiyotiklerin Gentamycine, Tobramycine, Cephalotine, Cefazoline ve Rifampicin oldukları gözlenmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 25(1)/68-77

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale