Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1987 » Kolesteatom Cerrahisi
 

Kolesteatom Cerrahisi

Akyıldız N., Özbilen S., İleri F., Akman E.

Kolesteatomlu kronik otitlerin cerrahi tedavisi günümüzde hala sorun olmaya devam etmektedir. Son 20 sene içinde kulak cerrahsi alanında çok ileri gidilmesine rağmen kolesteatom klinik önemini yitirmemiştir: bugün, kolesteatom cerrahisinde açık ve kapalı teknik tartışması henüz bir sonuca ulaşmamıştır. Kapalı tekniklerde işitme sonuçlarının daha iyi olması ve postoperatif kavite problemenin bulunmamasına karşın nüks ve rezidü kolesteatom ihtimali çok fazladır. Açık tekniklerde işitmenin daha az olmasına karşın nüks ihtimali son derece azdır. Bizim çalışmamızda, 113 hasta üzerinde her iki teknikte uygulanmış ve sonuçlar kolesteatom cerrahisinde özellikle obliterasyon metodlarının uygulandığı açık tekniklerin seçilmesi fikrini vermiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 25(1)/85-92

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale