Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1987 » Seröz Otitlerin Tripsin Fermenti ile Tedavisi
 

Seröz Otitlerin Tripsin Fermenti ile Tedavisi

Onat S., Tezel İ., Müftüoğlu A.

Bursa Tıp Fakültesi KBB Anabilim dalı Polikliniğine müracaat eden ve konversatif tedaviye direnç gösteren seröz otitis medialı hastalara intro-timpanik tripsin enzimi enjekte edilmiştir. Pre ve post operatif kontrollerde anlamlı düzelmeler kaydedilmiş olup, faydalı bir tedavi metodu olarak tartışılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 25(1)/93-98

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale