Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1987 » Çocuklarda Timpanoplasti
 

Çocuklarda Timpanoplasti

Kaya S., Apaydın N.

Kliniğimizde 97 çocuk hastaya uygulanmış olan timpanoplasti ameliyatı sonuçları verilmiştir. Kollesteatomalı kulaklarda intakt kanal duvarı yöntemi ile rekürrens oranı daha fazla olmaktadır. Bu yüzden açık fakat küçük mastoid kaviteli ve greft ile kapalı orta kulak boşluğu sağlanması ön görülmektedir. Kemikcik zinciri tam olan kulaklarda işitme yönünden başarı sağlandığı halde işitme rekonstrüksiyonu için yapılan her revizyonlabirent için daha zararlı olmaktadır. Bu nedenle son görüşler bu kulaklarda mevcut işitmenin mümkün mertebe korunması ve kapalı orta kulak boşluğu yaratılması üzerinedir. Çocuklarda mevcut patolojiye göre timpanoplasti her yaşta yapılabilir. Koopere çocuklarda timpanoplasti sorun değildir. Ürkek çocuklarda anne ve babanın doktora yardımcı olması gereklidir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 25(1)/122-128

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale