Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1987 » İşitme Aygıtı Uygulama Yöntemi
 

İşitme Aygıtı Uygulama Yöntemi

Sözen N., Devranoğlu İ., Kaytaz A.

İşitme duyularını günlük yaşamlarını etkileyecek derecede kaybetmiş olan hastaların rehabilitasyonuna en uygun işitme aygıtı tipini ve elektroakustik özelliklerini saptayabilmek için 30 hasta üzerinde araştırma yapılmış ve modern yöntemlerle işitme aygıtı seçilmesinin faydaları belirtilmiştir. Sadece pürton eşiğine bakarak işitme aygıtı seçiminin sakıncalı olduğu, orta dereceli işitme kayıplarında % 0’a varan konuşmayı anlama yüzdesi tespit edilerek anlaşılmıştır. Uygun işitme aygıtının seçiminde birinci planda tutulan konuşmayı işitme eşiği (SRT), bazı ağır işitme kayıplarında tayin edilemediği için bu olgularda kelimelerin % 50’sini doğru anlama yerine kelimelerin % 50’sini farkedebilme bulgusu esas alınmıştır. Kaldı ki, literatürlerde bildiğimiz gibi bu iki eşik arasındaki fark ortalama 12 dB’dir. Stapes refleks eşiği tayininin işitme aygıtı seçiminde önemli bir unsur oluşturmadığı ortaya çıkarılmıştır. Rahatsızlık eşiği saptamada pür ton veya konuşma uyaranı kullanılması arasında bir fark bulunmamıştır. Çıkış sınırlama yöntemlerinden AVC’nın sık kullanılması bir sakınca yaratmamaktadır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 25(1)/177-185

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale