Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1987 » Otojen Cerebellum Abseleri
 

Otojen Cerebellum Abseleri

Han T., Kaba A., Şerbetçi E.

Otojen kafa içi komplikasyonu tanısı ile kliniğimize yatırılan ve tanı yöntemlerinden sadece otonörolojik muayene ve laboratuar bulguları ile yetinmek zorunda kalarak opere ettiğimiz 35 vakadan son ikisini BBT ile de takip edebilme olanağına sahip olduk. Bu iki hasta da başağrısı, baş dönmesi, bulantı ve ateş yakınmalarıyla başvuran kronik otitis medialı hastalardı. Yapılan otolojik ve nörolojik muayeneler, laboratuar tetkikleri ve radyolojik incelemeler sonucunda otojen kafa içi komplikasyonu düşünülen hastaların çekilen BBT’lerinde cerebillum abseleri teşhis edildi. İki hastaya da radikal mastoidektomi yapıldı ve abseler drene edildi. Yazımızda bu iki olgu nedeniyle otojen cerebellum abseleri teşhis edildi. Yazımızda bu iki olgu nedeniyle otojen cerebellum abseleri gözden geçirilecektir.

Otogenic Cerebellar Abcesses

Han T., Kaba A., Şerbetçi E.

One of the serious otogenic intracranial complication is cerebellar abcess formation.Our clinical experience with these 5 cases is submitted and choice of treatment modality is discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 25(2)/22-30

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale